Fotografi av Samira Dorri

Samira Dorri

Doktorand

Min forskning fokuserar på syntetisering och karakterisering av flerskikts-, supergitter och supergitter-superspeglar av övergångsmetalldiborider för applikationer inom neutronoptik.

Jag är doktorand vid forskarskolan Swedish Graduate School in Neutron Scattering  (SwedNess).

Mitt projekt fokuserar på odling av skiktade strukturer från två olika material i nanometrisk skala. Genom att använda "magnetron sputtering epitaxi"-metoden kan jag kontrollera tillväxten på atomär skala där atomer sitter bredvid varandra på ett sådant sätt att de skapar en "enkristall"-skiktad struktur, de så kallade "supergittren".

Jag använder olika karaktäriseringstekniker, såsom XRD, XRR, TEM, XPS, ToF-ERDA, RBS och NR för att studera strukturen.

Publikationer

2024

Samira Dorri, Naureen Ghafoor, Justinas Palisaitis, Sjoerd Stendahl, Anton Devishvili, Alexei Vorobiev, Fredrik Eriksson, Per O.Å. Persson, Jens Birch (2024) Enhanced quality of single crystal CrBx/TiBy diboride superlattices by controlling boron stoichiometry during sputter deposition Applied Surface Science, Artikel 159606 Vidare till DOI
Samira Dorri (2024) Magnetron Sputter Epitaxy of CrB2/TiB2 Diboride Superlattice Thin Films

2023

Naureen Ghafoor, Samira Dorri, Justinas Palisaitis, Lina Rogström, Babak Bakhit, Grzegorz Greczynski, Lars Hultman, Jens Birch (2023) Phase separation paths in metastable Zr1-xAlxN monolithic layers compared to multilayers with TiN: Growth versus annealing temperatures Materialia, Vol. 28, Artikel 101758 Vidare till DOI
Samira Dorri, Jens Birch, Fredrik Eriksson, Justinas Palisaitis, Per O A Persson, Babak Bakhit, Lars Hultman, Naureen Ghafoor (2023) Effects of stoichiometry and individual layer thickness ratio on the quality of epitaxial CrBx/TiBy superlattice thin films Materials & design, Vol. 228, Artikel 111842 Vidare till DOI

2022

Samira Dorri, Justinas Palisaitis, Grzegorz Greczynski, Ivan Petrov, Jens Birch, Lars Hultman, Babak Bakhit (2022) Oxidation kinetics of overstoichiometric TiB2 thin films grown by DC magnetron sputtering Corrosion Science, Vol. 206, Artikel 110493 Vidare till DOI

Organisation