Jag är doktorand vid forskarskolan Swedish Graduate School in Neutron Scattering  (SwedNess).

Mitt projekt fokuserar på odling av skiktade strukturer från två olika material i nanometrisk skala. Genom att använda "magnetron sputtering epitaxi"-metoden kan jag kontrollera tillväxten på atomär skala där atomer sitter bredvid varandra på ett sådant sätt att de skapar en "enkristall"-skiktad struktur, de så kallade "supergittren".

Jag använder olika karaktäriseringstekniker, såsom XRD, XRR, TEM, XPS, ToF-ERDA, RBS och NR för att studera strukturen.

Publikationer

2023

2022

2021

Organisation