Enheten för nanomaterialvetenskap

LiU-logo tillverkat av GaN-nanostavar på Si-substrat
Bilden visar LiU-loggan gjord av GaN-nanostavar som fått växa på ett mönstrat område på ett Si-substrat.

Nano-materialvetenskapsgruppen utforskar de atomära processerna som leder till framtidens nya, ultratunna material.

Exempel på forskningsområden är InAlN och GaN nanostavar och kvantprickar, kvasikristalina tunnfilmer och boronkarbid för neutrondetektorer.

För mer information, vänligen se gruppens engelskspråkiga sida.

Kontakt