Presentation

  • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI).
  • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser.

Organisation