Fotografi av Sari Karlsson

Sari Karlsson

Forskningskoordinator

Jag arbetar som forskningskoordinator på Forum Östergötland.

Presentation

Som forskningskoordinator hjälper jag bland annat forskare med att konstruera eCRF i REDCap. Jag kan också ge råd kring personuppgiftshantering.

REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form).

Tidigare arbetade jag som forskare på Karolinska Institutet. I min forskning fokuserade jag på neurokognitivt åldrande, bland annat på tidiga kognitiva tecken på Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, samt vilken roll dopamin har i det kognitiva åldrandet.

 


CV

Tidigare anställningar, urval

  • Utredare/expert, Kriminalvårdens FoU-enhet (2016-2017)
  • Forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet (2008-2012)
  • Postdoc, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet (2006-2007)

Utbildning

  • Doktorsexamen, Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet (2005)
  • Licentiatsexamen, Psykologi, Uppsala Universitet (2002)
  • Magisterexamen, Psykologi, Uppsala Universitet (1999)

Övriga utbildningar

  • Data management in Clinical Research, Coursera (2020)
  • Grundkurs i GCP, Forum Östergötland, LiU (2020)
  • PPS Steg 1 grundläggande projektstyrning (2017)
  • Handledningspedagogik, Karolinska Institutet (2010, 2011)

Insamling och hantering av data

Samarbeten inom forskningsstöd

Forum Sydost 

Forum Sydost stöttar, stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Forum Sydost utgörs av:

Kliniska Studier Sverige 

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.
Läs mer här!

Organisation vid LiU