Min forskning

Min forskning handlar om utformningen av kommunala styrmedel för socialtjänstens bedömning av bistånd till äldreomsorg samt vilka förutsättningar de ger biståndshandläggare att fatta beslut om hjälp till äldre.  

Publikationer

Forskning