Presentation

När världens befolkning blir äldre ökar behovet av hjälpmedel snabbt.

Ett av de allmänt nödvändiga hjälpmedlen är ett externt skelett (exoskelett) som kan bäras som ett plagg, och samtidigt aktivt bidra till att röra en del av kroppen.

Det bärbara exoskelettet är tillverkat av smarta textilgarner som individuellt kan röra sig eller använda kraft när de stimuleras av elektrisk potential. Manövreringsfenomenet är en välkänd egenskap hos många material inklusive en grupp polymerer som kallas elektroaktiva polymerer.

Min forskning fokuserar på undersökningen av elektroaktiv polymerframställning i kombination med nya textildesigner för att utveckla bärbara manöverdon som är flexibla, lätta och tysta i motsats till kommersiellt tillgängliga.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Organisation