Bionik och transduktionsvetenskap

Vi forskar på mikroskaliga ställdon gjorda av konjugerade polymerer såsom polypyrrole, vilket gör det möjligt att göra mycket små robotar och smarta material baserade på biologiska principer.

Ett ställdon är en komponent som förvandlar en signal, till exempel elektrisk ström, till rörelse. Våra ställdon är gjorda av organiska polymerer, kol-väten som länkas samman till långa kedjor. Främst använder vi polypyrrole (PPy), en polymer med den kemiska formeln H(C4H2NH)nH.

När PPy oxideras kan den dra till sig joner från en vätska, vilket gör att den sväller. Denna ökning i volym använder vi till att bland annat tillverka konstgjorda muskler.

För att läsa mer om vår forskning, vänligen gå in på Bionik och transduktionsvetenskaps engelskspråkiga sida.

Nyheter om vår forskning

Publikationer

2023

Kontakt

Tillbaka till Sensor- och aktuatorsystem (SAS)