Bionik och transduktionsvetenskap

Vi forskar på mikroskaliga ställdon gjorda av konjugerade polymerer såsom polypyrrole, vilket gör det möjligt att göra mycket små robotar och smarta material baserade på biologiska principer.

Ett ställdon är en komponent som förvandlar en signal, till exempel elektrisk ström, till rörelse. Våra ställdon är gjorda av organiska polymerer, kol-väten som länkas samman till långa kedjor. Främst använder vi polypyrrole (PPy), en polymer med den kemiska formeln H(C4H2NH)nH.

När PPy oxideras kan den dra till sig joner från en vätska, vilket gör att den sväller. Denna ökning i volym använder vi till att bland annat tillverka konstgjorda muskler.

För att läsa mer om vår forskning, vänligen gå in på Bionik och transduktionsvetenskaps engelskspråkiga sida.

Nyheter om vår forskning

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås

Miljonbidrag till fortsatt forskning om textila muskler

Professor Edwin Jager har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments". Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år.

En kvinnlig doktorand monterar experimentuppställningen.

Benbildning inspirerade till ”mikrorobotar” som bildar eget ben

Inspirerade av hur ben i skelettet bildas har forskare utvecklat en kombination av material som kan anta olika former och bli hårt av sig självt. Materialet är först mjukt och hårdnar genom att ben bildas av samma mineraler som finns i skelettet.

Bild på mikrorobot.

Två projekt får pengar från Horizon 2020

LiU har fått två EU-finansierade Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships för internationella postdoktorprojekt. Forskningen handlar om mjuka mikrorobotar och hur cancer sprider sig till skelettet.

Publikationer

2023

Shayan Mehraeen, Milad Asadi, Jose Gabriel Martinez, Nils-Krister Persson, Jonas Stålhand, Edwin Jager (2023) Yarn actuators powered by electroactive polymers for wearables
Ortega-Santos Amaia Beatriz, Jose Gabriel Martinez, Edwin Jager (2023) The effect of enzyme immobilization methods in polypyrrole-based soft actuators driven by glucose and O2
Carin Backe, Jose Gabriel Martinez, Li Guo, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2023) Serially connected EAP based tape yarns for in-air actuation using textile structures

Kontakt

Tillbaka till Sensor- och aktuatorsystem (SAS)