Sensor- och aktuatorsystem (SAS)

Avdelningen för Sensor- och aktuatorsystem förenar forskare från flera discipliner, såsom materialvetenskap, systemintegration, robotik och biosensorer. 

Vi forskar på industrinära tillämpningar och tvärs över de klassiska disciplingränserna.

Exempel på tillämpningar är mjuka robotar, gas- och fluid-fas sensorer, biosensorer och bioelektronik, mikromekanik m.fl.

Forskning vid avdelningen Sensor- och aktuatorsystem

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

Donatella Puglisi i labbet.

Elektronisk nos kan på sikt säkra rättsfallen

Idag används likhundar för att hitta mänskliga kvarlevor vid exempelvis mord och naturkatastrofer. Men det finns både rättsliga och etiska problem. Därför utvecklar forskare vid LiU en elektronisk nos som ska kunna komplettera hundarna.

En remsa

Doktorandnätverk för textila muskler får EU-miljoner

Edwin Jager koordinerar ett doktorandnätverk som beviljats nära 29 miljoner kronor från EU-finansierade Horizon Europe. Med ett tvärvetenskapligt angreppsätt ska doktorander tränas i att utveckla material som kan fungera som ”textila muskler”.

En kvinnlig doktorand monterar experimentuppställningen.

Benbildning inspirerade till ”mikrorobotar” som bildar eget ben

Inspirerade av hur ben i skelettet bildas har forskare utvecklat en kombination av material som kan anta olika former och bli hårt av sig självt. Materialet är först mjukt och hårdnar genom att ben bildas av samma mineraler som finns i skelettet.

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM