Sensor- och aktuatorsystem (SAS)

Avdelningen för Sensor- och aktuatorsystem förenar forskare från flera discipliner, såsom materialvetenskap, systemintegration, robotik och biosensorer. 

Vi forskar på industrinära tillämpningar och tvärs över de klassiska disciplingränserna.

Exempel på tillämpningar är mjuka robotar, gas- och fluid-fas sensorer, biosensorer och bioelektronik, mikromekanik m.fl.

Forskning vid avdelningen Sensor- och aktuatorsystem

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM