Presentation

Bland mina arbetsuppgifter ingår undervisning i informationssökning som riktar sig till studenter inom utbildningsvetenskap.

Jag är också en av universitetsbibliotekets kontaktpersoner för studenter med läsnedsättning. Vi hjälper studenter med till exempel dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få anpassad kurslitteratur.

Jag ingår också i gruppen som arbetar med DigiMaker – bibliotekets makerspace. DigiMaker är öppet för alla med LiU-anknytning och erbjuder en kreativ miljö där nya idéer och tekniker kan testas, användas och delas.