Fotografi av Solveig Lundin

Solveig Lundin

Bibliotekarie

Kontaktperson på Vallabiblioteket för studenter med läshinder

Presentation

Jag är en av universitetsbibliotekets kontaktpersoner för studenter med läsnedsättning. Vi hjälper studenter med till exempel dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få anpassad kurslitteratur.

Jag ingår också i gruppen som arbetar med DigiMaker – bibliotekets makerspace. DigiMaker är öppet för alla med LiU-anknytning och erbjuder en kreativ miljö där nya idéer och tekniker kan testas, användas och delas.

Simulering är en annan av mina arbetsuppgifter och jag ingår i LiU:s grupp av simuleringsexperter. Simulering används här på LiU för att träna individer eller grupper på hantering av olika scenarier i klassrum, på biblioteket och även andra bemötandesituationer. Simuleringen utförs via Zoom och stor vikt läggs vid att skapa en trygg miljö för den som tränar.