Fotografi av Staffan Larsson

Staffan Larsson

Presentation

Ursprungligen utbildad psykolog, men sedan 1975 involverad i pedagogisk forskning. Disputerade i Göteborg 1983 på en avhandling om lärares sätt att uppfatta viktiga sidor av sin yrkesvärld - det handlade om komvuxlärare. Sedan 1993 professor i vuxenpedagogik här i Linköping. Forskat brett om olika företeelser som rör vuxnas studier - från rekrytering till vuxenutbildning och meningen med att delta i studiecirklar till maktspelet i klassrummet.

Som forskningsledare har jag sökt skapa goda förutsättningar för att verksamheten skall stå starkt i framtiden. Det har handlat om att lägga vikt vid rekrytering av doktorander, se till att ekonomin är god och att forma internationella nätverk, som forskare vid avdelningen kan underhålla och bygga ut. Inom Norden har jag engagerat mig i NERA - Nordisk Förening för Pedagogiska Forskare - var ordförande en period. Inom den ramen arbetade jag med att etablera etnografiska forskningsmetoder via ett mycket aktivt nätverk. Har även skrivit texter om forskningsmetod. 

Startade tillsammans med en australisk kollega - Dave Boud - en nätbaserat internationell mastersutbildning inom det vuxenpedagogiska området. Utbildningen drivs i samarbete mellan fyra universitet från fyra världsdelar och har nu fungerat sedan 2002. Verksamheten har fått internationella pris två gånger.

Utsågs till excellent forskare av Vetenskapsrådet 2003. Var ledamot av Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet 2007-2010. Utsågs till kontraktsprofessor av Linköpings universitet 2007-2012. Professor emeritus 2012. Publicerat boken ”Vuxendidaktik” 2013. Forskar på senare tid om historiska utvecklingen inom pedagogikämnet, t ex när det gäller metodval och genusforskares karriärer. Ägnar mig åt bildkonst och skulptur. Leder studiecirkel i skulptur.

Publikationer

2023

Staffan Larsson (2023) Promillen Brandtal, s. 135-139
Staffan Larsson (2023) Studiecirklarnas uppkomst, spridning och förändringar under ett drygt sekel

2022

Staffan Larsson (2022) Facets of Quality in Qualitative Research Oxford Research Encyclopedia of Education Vidare till DOI
Dennis Beach, Staffan Larsson (2022) On Developments in Ethnographic Research: The Case of Two Swedish Universities International Journal of Qualitative Methods, Vol. 21, Artikel 16094069221084432 Vidare till DOI

2021

Staffan Larsson (2021) Tankar om konst och vetenskap som verksamheter Folkbildning och forskning: Årsbok 2021, s. 128-133