Om mig

Akademiska erfarenheter

2021- Gästprofessor, Linköpings universitet
2018- Professor emeritus, School of Biological Sciences, Nanyang Technological University, Singapore
2014-2018 Professor, tillämpad biokemi (bioteknik), Biologiska institutionen, Nanyang Technological University, Singapore
2012-2014 Lee Wee Nam gästprofessor, Nanyang Technological University, Singapore
2010-2013 Professor, tillämpad biokemi (bioteknik), Linnéuniversitetet
1999-2010 Professor, tillämpad biokemi (bioteknik), Kalmar universitet

Industriella erfarenheter

2018- Bioentrepreneur, AffiSten
Tretton års industriell erfarenhet som entreprenör och ledare för FoU (1980-1993).
Grundare av fyra Life Science-företag (Perstorp Biolytica AB, KalBiotech AB, ProLiff AB och Transientic Interactions AB).

Utmärkelser

Jag fick det prestigefyllda ISMR-priset 2017 för affinitetsteknologier som administrerades av International Society for Molecular Recognition. Denna utmärkelse är en av de främsta som kan erhållas inom forskning om biologiska interaktioner och deras tillämpningar.

Forskningsintressen

Förstå rollen och vikten av svaga och övergående interaktioner i biologisk igenkänning och deras tillämpningar i klinisk diagnostik och läkemedelsutveckling. Utveckla det transienta läkemedelskonceptet, kontinuerliga biosensorer, biologiska imprinting tekniker och svag affinitetskromatografi (WAC; Affinity LC/MS) för farmaceutiska och diagnostiska applikationer.

Nyckelkompetenser

  • Analytisk biokemi, särskilt kromatografi, elektrofores, immunanalyser, masspektroskopi (MS),
    biosensorteknik (SPR), spektroskopi (inklusive fluorescens och ultraviolett)
  • Proteinvetenskap
  • Biomolekylära interaktioner, särskilt av transienta
  • Läkemedelsforskning särskilt screeningtekniker
  • Cellodlingstekniker
  • Antibiotikaforskning
  • Bioentrepreneurskap

Publikationer

10 utvalda publikationer

1. Anandalakshmi V, Duong-Thi M-D, Pervushin K, Ohlson S and Mehta JS (2020) Pharmaceutical modulation of the proteolytic profile of Transforming Growth Factor Beta induced protein (TGFBIp) offers a new avenue for treatment of TGFBI-corneal dystrophy. Journal of Advanced Research 24:529-543. Till DOI.

2. Ohlson S and Duong-Thi M-D (2018) Fragment screening for drug leads by weak affinity chromatography (WAC-MS). Methods 14:26-38. Till DOI.

3. Ohlson S, Kaur J, Raida M, Niss U, Bengala T, Drum CL, Boehm B and Torres AR (2017) Direct analysis – no sample preparation – of bioavailable cortisol in human plasma by weak affinity chromatography (WAC). Journal of Chromatography B 1061-1062:438-444. Till DOI.

4. Singh P, Madhaiyan K, Duong-Thi MD, Dymock BW and Ohlson S (2017) Analysis of Protein Target Interactions of Synthetic Mixtures by Affinity-LC/MS. SLAS Discovery 22:440-446. Till DOI.

5. Ohlson S and Duong-Thi M-D (2017) Weak Affinity Chromatography (WAC). In: Huddler D and Zartler ER (eds) Applied Biophysics for Drug Discovery, John Wiley & Sons, Ltd, pp. 107-130. Till DOI.

6. Yao L, Mustafa N, Tan EC, Poulsen A, Singh P, Duong-Thi M-D, Lee JXT, Ramanujulu PM, Chng WJ, Yen JJY, Ohlson S and Dymock BW (2017) Design and Synthesis of Ligand Efficient Dual Inhibitors of Janus Kinase (JAK) and Histone Deacetylase (HDAC) Based on Ruxolitinib and Vorinostat. J. Med. Chem. 60:8336-8357. Till DOI.

7. Ohlson S and Duong-Thi M-D (2016) Emerging technologies for fragment screening. In: Erlanson DA and Jahnke W (eds) Fragment-based Drug Discovery: Lessons and Outlook, First edition edn. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany pp. 173-195. Till DOI.

8. Ohlson S (2008) Designing transient binding drugs: A new concept for drug discovery. Drug Discovery Today 13:433-439. Till DOI.

9. Johansson L, Klinth J, Holmqvist O and Ohlson S (2003) Platelet Lysate: A Replacement for Fetal Bovine Serum in Animal Cell Culture. Cytotechnology 42:67-74. Till DOI.

10. Zopf D and Ohlson S (1990) Weak-affinity Chromatography. Nature 346:87-88. Till DOI.

Organisation