Fotografi av Stina Backman

Stina Backman

Universitetslektor

Genus och jämställdhet angår alla!

Om du tror eller tycker att genus och jämställdhet är tråkigt då ska du verkligen fortsätta läsa denna text! För, att övertyga så många som möjligt, om att ett mera jämställt samhälle gagnar inte bara kvinnor utan framför allt män är min passion i livet!

Jag är övertygad om att de som faktiskt förlorar allra mest på ett hierarkiskt system byggt på snäva föreställningar om femininet och maskulinitet är de unga männen! Och för att motverka detta och för att åstadkomma en förändring som gynnar alla präglas allt jag gör, såväl undervisning och handledning som forskning och organisatoriskt förändringsarbete av denna grundtanke.

1998 antogs jag som doktorand på forskarutbildningen i hälsa och samhälle vid temainstitutionen.  Sju år senare disputerade jag på en avhandling med titeln Den sjuke mannen – populärkulturella föreställningar om manlig ohälsa. Alltsedan 2005 har jag undervisat och utvecklat kurser, forskat och jobbat med genusintegrering.

Om du vill veta mer om genus och jämställdhet eller kanske om manlig ohälsa eller maskulinitet i allmänhet så hör av dig – jag kommer gärna och föreläser!

Publikationer

2020

Stina Backman (2020) Jag lider av mental ohälsa men jag är inte mentalt svag. Om mäns möjligheter att berätta om psykiska problem. Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 97, s. 248-254

2013

Stina Backman, Anna Lundberg (2013) 40+ äntligen tid för lite spinning! En pilotstudie om vardagsmotionsvanor bland svenska kvinnor i medelåldern On the Move: ACSIS conference 11–13 June Norrköping, Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping, Sverige 2013, s. 9-14

2011

Stina Backman (Redaktörskap) (2011) Rum och rörelse: vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet

2005

Stina Backman (2005) Klorofyll! Naturens mirakelmedel Reklam och hälsa.: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, s. 159-175
Stina Backman (2005) Den sjuke mannen: populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa

I media

Aftonbladet i Almedalen

Varför vågar inte män prata om sina hälsoproblem? Se och lyssna på mig i Almedalen 2016.

Organisation