Bodies Hub

Modell av en livmoder
Erhard Gollenia

Bodies Hub består en grupp forskare som bedriver tvärvetenskaplig forskning och undervisning om kroppar, identitet, sexualitet, kön med mera. 

Vi är nyfikna på hur kroppar interagerar biologiskt och socialt och hur kroppar skapas genom medicinsk kunskap och teknikvetenskap. Hur integrerar kroppar och de epistemologiska strategierna som producerar dem, med materia, identiteter och normer?

Forskning

Vi är forskare som studerar olika delar av kroppen och olika aspekter av identitet. Som forskare är vi på olika nivåer i våra karriärer men vi delar ett gemensamt intresse. Vi vill undersöka hur kunskap, medicin, teknik, strukturer och diskurser påverkar och producerar de kroppar som vi och andra lever med.

Genom formella samarbeten, informella samtal och akademiska diskussioner berikar och utmanar vi teorier och förståelser om kroppar. Varje torsdagsmorgon träffas vi för ett arbetsseminarium i seminariegruppen Body, Knowledge, Subjectivity (P6) vid Linköpings universitet.

Är du intresserad av att vara en del av vår grupp? Eller att vara gästforskare hos oss på LiU? Välkommen att höra av dig! 

Undervisning

Vi undervisar i flera olika kurser på Tema Genus och vid andra avdelningar på Linköpings universitet.

För närvarande utvecklar vi en unik valfri kurs om kroppen, öppet för studenter från alla fakulteter. Kursen startar höstterminen 2019. Vi kommer också att under våren 2019 erbjuda en doktorandkurs om normativiteter med starkt fokus på kroppen.

Är du intresserad av att skriva en uppsats eller göra ett större forskningsprojekt om kroppen? Behöver du handledning är du välkommen att kontakta oss.

Nytt forskningsprojektVisa/dölj innehåll

The ethics and social consequences of AI and caring robots

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Ericka Johnson, får tillsammans med Katherine Harrison  och Ginevra Castellano, Uppsala universitet, sex miljoner kronor under fem år för projektet ”The ethics and social consequences of AI and caring robots. Learning trust, empathy and accountabilty”.

Sammanlagt har forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Doktorandkurs i normativiteterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Anknutna forskareVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Sex and the Brain, Einstein, G. (2007), A Reader, MIT Press

MIT Press: Sex and the Brain

Gendering Drugs. Feminist Studies of Pharmaceuticals, Johnson, E. (ed.) (2017), Palgrave Macmillan. 

Palgrave Macmillan: Gendering Drugs

Prostatan – det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia, Björkman, M. (ed.) (2018), Nordic Academic Press

Nordic Academic Press: Prostatan

NätverkVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll