Presentation

Jag arbetar som undervisande bibliotekarie och ingår i bibliotekets team som ansvarar för undervisning för studenter vid Tekniska fakultetens program och kurser. Vårt team jobbar med utveckling och genomförande av undervisning och handledning i informationssökning, källkritik samt referenshantering och antiplagiering.

Jag är också en av ansvariga för verksamhetsutveckling av DigiMaker på Campus Norrköpings bibliotek. DigiMaker är öppet för alla med LiU-anknytning och erbjuder en kreativ miljö där nya idéer och tekniker kan testas, användas och delas.

Du möter mig även vid bibliotekets informationsdisk där jag kan hjälpa till att navigera i bibliotekets fysiska och elektroniska samlingar.