DigiMaker

DigiMaker är bibliotekets kombinerade Digital Lab och Makerspace, en kreativ miljö för att testa och dela tekniker, metoder och erfarenheter samt främja interdisciplinära samarbeten.

DigiMaker är en verksamhet under uppbyggnad. Digital Lab handlar om digitala metoder inom forskning, framför allt humaniora. Ett makerspace fungerar som en gemensam yta för att dela kunskap, verktyg och idéer.

Den prioriterade målgruppen för verksamheten är alla med LiU-anknytning, såsom studenter, doktorander och forskare. Linköpings universitetsbibliotek är öppet även för allmänheten och DigiMaker likaså. Lokaler finns på Vallabiblioteket (plan 5 i Studenthuset) och Campus Norrköpings bibliotek (Flexsalen).

I dagsläget erbjuder vi inom ramen för DigiMaker följande utrustning och därtill hörande introduktioner:

Digitalt berättande

Introduktioner och verktyg för att enkelt skapa filmer.

Virtual Reality

Upplev världen i Google Earth, historiska miljöer, konstverk och mycket mer.

3D-skrivare/CAD 

Vi har återkommande introduktioner och fördjupningar inom 3D/CAD. Efter genomgången introduktion har man tillgång till 3D-skrivaren på Vallabiblioteket, som man bokar genom att vända sig till bibliotekets informationsdisk.

Simulerade klassrum 

Vi samarbetar med ett forskningsprojekt kring virtuell praktik för lärarstudenter som ett komplement till traditionell praktik. Biblioteket har utrustningen och kan erbjuda visningar.

Digital Humaniora/Digitala metoder/Digital Scholarship

Utifrån behov ger vi introduktioner i verktyg såsom NVivo och VOSViewer och andra resurser för att få tag på, utforska/visualisera och publicera digitalt. Vi erbjuder en mötesplats för kunskapsutbyte i DigiMaker och vi lyfter fram expertis, resurser, aktiviteter och inspirerande exempel från LiU och andra håll. Det går också att anmäla sig till olika typer av workshops. 

Drop-in-tillfällen och bokning

Under terminstid är DigiMaker på Vallabiblioteket bemannat och har drop-in torsdagar klockan 12.00–15.00. Övriga tider behöver man boka lokalen för att få tillgång till utrustningen. För bokningsförfrågningar, hör av dig till biblioteket@liu.se.

Vill du veta mer? Se guiden DigiMaker.

Mer om att använda biblioteket
Visa/dölj innehåll