Fotografi av Therese Winder

Therese Winder

Koordinator

Internationell studentrekrytering till internationella mastersprogram

Jag har studerat och arbetat i en multikulturell miljö i Storbritannien i 14 år vilket gett mig ett starkt internationellt perspektiv. Internationell studentrekrytering är spännande och utmanande. Arbetsuppgifterna och kontakterna som skapas både internationellt och nationellt innebär många tillfällen att stödja och vidareutveckla LiUs internationaliseringsprocess.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ansvarig för marknadsföring av internationella program och studentrekrytering i Kina.
 • Ansvarig för marknadsföring av internationella program och studentrekrytering i Sydkorea.
 • Ansvarig för studentrekrytering i Storbritannien.
 • Ansvarig för internationella studiemässor.
 • Medansvarig för internationell alumni.
 • Rekryterar och ansvarar för internationella bloggare.
 • Rekryterar och samordnar internationella studentambassadörer.
 • Ansvarig för telefonkampanjer för att öka konverteringsgraden bland sökande.
 • Deltar i marknadsföringstillfällen , t.ex webinarier för intresserade eller för antagna samt utbildningar för agenter.
 • Initierar vissa internationella annons och marknadskampanjer.
 • Arbetsmiljöombud på Kommunikations och Marknadsavdelningen (KOM).

Externt nätverk:

 • Representerar LiU i samarbetsprojekt för studentrekrytering i Sydkorea, projektet leds av Svenska Institutet.

Internt nätverk:

 • Kundjästen för internationella förfrågningar om masterstudier med Internationella enheten och Antagningsenheten.