Presentation

Thomas Ederth är universitetslektor och docent i Molekylär fysik, och bedriver forskning kring ytkemiska problem, företrädesvis grundforskning kring hur biologiskt material (organismer eller biomolekyler) växelverkar med ytor. Forskningen bygger på en grund av kunskaper och metoder för analys av ytor och gränsskikt, som tillämpas på projekt inom olika discipliner. Av de metoder som används är vibrationsspektroskopi och neutronreflektometri särskilt betydelsefulla. Aktuella problem berör:

  • Marin påväxt och marin bioadhesion
  • Förhållandet mellan struktur och funktion hos påväxthindrande polymerer
  • Biokompatibilitet och proteinresistens
  • Molekylär växelverkan med lipidbilager
  • Utveckling av ytkänsliga vibrationsspektroskopiska metoder
  • Spektroskopi på elektroaktiva polymerer

Bakgrund

Thomas Ederth har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och Elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola. Efter ett års forskning vid Ytkemiska Institutet (numera en del av RISE) inledde han forskarstudier under ledning av Prof Per Claesson, vid Institutionen för Fysikalisk kemi, Kungliga Tekniska Högskolan, vilket resulterade i en doktorsexamen 1999, för studier av ytkrafter och intermolekylära krafter. Två års postdoktorsvistelse vid universitetet i Oxford ägnades åt utveckling av metoder för att studera skum och skumfilmer med neutronspridningstekniker, under ledning av Dr Robert K Thomas. Efter en tids anställning vid Thin Film Electronics AB, rekryterades han av Prof Bo Liedberg till Linköpings Universitet 2002, till avdelningen för Sensorvetenskap och molekylfysik. Ederth blev docent i Molekylär fysik 2010, och är sedan 2012 chef för avdelningen för Molekylär Fysik, vilken under 2020 ombildades till avdelningen för Bioysik och bioteknik.

Hitta mer information om Thomas Ederth 

ResearcherID: B-2417-2015
ORCID: 0000-0002-1639-5735 

Undervisning

Thomas Ederth är examinator och kursansvarig för kurserna

  • TFYA35 Molekylär fysik
  • TFYA47 Ytor och gränsskikt

Utvalda publikationer

Biofouling och bioadhesion

J. Wunderer, B. Lengerer, R. Pjeta, P. Bertemes, L. Kremser, H. Lindner, T. Ederth, M. W. Hess, D. Stock, W. Salvenmoser, P. Ladurner, "A mechanism for temporary bioadhesion", PNAS, 116(10), 4297-4306 (2019). DOI: 10.1073/pnas.1814230116.

W. Yandi, S. Mieszkin, M. E. Callow, J. A. Callow, J. A. Finlay, B. Liedberg, T. Ederth, "Antialgal activity of poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate) (PDMAEMA) brushes against the marine alga Ulva." Biofouling, 33(2), 169-183 (2017). DOI: 10.1080/08927014.2017.1281409.

S. Maleshlijski, G. H. Sendra, N. Aldred, A.S. Clare, B. Liedberg, M. Grunze, T. Ederth, A. Rosenhahn, "Imaging SPR combined with stereoscopic 3D tracking to study barnacle cyprid–surface interactions." Surface Science. 643, 172-177 (2016). DOI: 10.1016/j.susc.2015.08.027, Full text in DiVA.

Y. Wibisono, W. Yandi, M. Golabi, R. Nugraha, E. R. Cornelissen, A. J. B. Kemperman, T. Ederth, K. Nijmeijer, "Hydrogel-coated feed spacers in two-phase flow cleaning in spiral wound membrane elements: a novel platform for eco-friendly biofouling mitigation." Water Research. 71, 171–186 (2015). DOI: 10.1016/j.watres.2014.12.030, Full text in DiVA.

W. Yandi, S. Mieszkin, P. Martin-Tanchereau, M. E. Callow, J. A. Callow, L. Tyson, B. Liedberg, T. Ederth, "Hydration and chain entanglement determines the optimum thickness of poly(HEMA-co-PEG10MA) brushes for effective resistance to settlement and adhesion of marine fouling organisms." ACS Applied Materials & Interfaces, 6(14), 11448–11458 (2014). DOI: 10.1021/am502084x, Full text in DiVA.


Lipider och lipidmembran 

A. M. Villamil Giraldo, T. Fyrner, S. Wennmalm, A. N. Parikh, K. Öllinger, T. Ederth, "Spontaneous vesiculation and pH-induced disassembly of a lysosomotropic detergent: impacts on lysosomotropism and lysosomal delivery." Langmuir, 32(50), 13566–13575 (2016). DOI: 10.1021/acs.langmuir.6b03458.

A. M. Villamil Giraldo, H. Appelqvist, T. Ederth, K. Öllinger, "Lysosomotropic agents: impact on lysosomal membrane permeabilization and cell death." Biochemical Society Transactions, 42(5), 1460–1464 (2014). DOI: 10.1042/BST20140145, Full text in DiVA.

P. Nygren, M. Lundqvist, B. Liedberg, B.-H. Jonsson, T. Ederth, "Secondary structure in de novo designed peptides induced by electrostatic interaction with a lipid bilayer membrane.", Langmuir 26(9), 6437–6448 (2010). DOI: 10.1021/la100027n, Full text in DiVA.


Självorganiserande monolager 

T. Ederth, M. Lerm, B. Orihuela De Diaz, D. Rittschof, "The resistance of zwitterionic peptide monolayers to biofouling". Langmuir, 35(5), 1818 (2019). DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b01625.

R. Nugraha, J. Finlay, S. Hill, T. Fyrner, W. Yandi, M. E. Callow, J. A. Callow, T. Ederth, "Antifouling properties of oligo(lactose)-based self-assembled monolayers." Biofouling. 31(1), 123-134 (2015). DOI: 10.1080/08927014.2014.1001841, Full text in DiVA.

A. Di Fino, L. Petrone, N. Aldred, T. Ederth, B. Liedberg, A.S. Clare, “Correlation between surface chemistry and settlement behaviour in barnacle cyprids (Balanus improvisus)” Biofouling, 30(2), 143-152 (2014). DOI: 10.1080/08927014.2013.852541, Full text in DiVA.

T. Fyrner, H.-S. Lee, A. Mangone, T. Ekblad, M. E. Pettitt, M. E. Callow, J. A. Callow, S. L. Conlan, R. Mutton, A. S. Clare, P. Konradsson, B. Liedberg, T. Ederth, “Saccharide-functionalized alkanethiols for fouling-resistant self-assembled monolayers: Synthesis, monolayer properties and anti-fouling behaviour.”, Langmuir, 27 (24), 15034–15047 (2011). DOI: 10.1021/la202774e.

T. Ederth, M. E. Pettitt, P. Nygren, C.-X. Du, T. Ekblad, Y. Zhou, M. Falk, M. E. Callow, J. A. Callow and B. Liedberg, “Interactions of zoospores of Ulva linza with arginine-rich oligopeptide monolayers.” Langmuir 25(16), 9375–9383 (2009). DOI: 10.1021/la900688g.

 

Vibrationsspektroskopi i gränsskikt 

M. J. Jafari, J. Liu, I. Engquist, T. Ederth, "Time-resolved chemical mapping in light-emitting electrochemical cells." ACS Applied Materials & Interfaces, 9(3), 2747–2757 (2017). DOI: 10.1021/acsami.6b14162.

U. Ail, M. J. Jafari, H. Wang, T. Ederth, M. Berggren, X. Crispin, "Thermoelectric Properties of Polymeric Mixed Conductors." Advanced Functional Materials, 26(34), 6288-6296 (2016). DOI: 10.1002/adfm.201601106.

L. Ouyang, C. Musumeci, M. J. Jafari, T. Ederth, O. Inganäs, "Imaging the phase separation between PEDOT and polyelectrolytes during processing of highly conductive PEDOT:PSS films." ACS Applied Materials & Interfaces7(35), 19764-19773 (2015). DOI: 10.1021/acsami.5b05439.

E. Bittoun, A. Marmur, M. Östblom, T. Ederth, B. Liedberg, “Filled nano-porous surfaces: controlled formation and wettability.” Langmuir25(20), 12374-12379 (2009). DOI: 10.1021/la9016992

 

Neutronspridning 

T. Ederth, T. Ekblad, "Swelling of thin poly(ethylene glycol)-containing hydrogel films in water vapour - A neutron reflectivity study". Langmuir, 34(19), 5517–5526 (2018). DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b00177.

T. Ederth, "Neutrons for scattering: What they are, where to get them, and how to deal with them". EPJ Web of Conferences, 188, 01002 (2018). DOI: 10.1051/epjconf/201818801002.

T. Ederth and R. K. Thomas, “A neutron reflectivity study of drainage and stratification of AOT foam films”. Langmuir, 19(19), 7727 (2003). DOI: 10.1021/la0267286.

Publikationer

De fem senaste publikationerna

2022