Fotografi av Thomas Wise

Thomas Wise

Koordinator

Jag jobbar som koordinator på Filosofiska fakultetens kansli med inriktning mot ledningsstöd och styrelseadministration

Arbetsuppgifter

Jag arbetar bland annat med:

  • Administrativt ledningsstöd till dekanat och kanslichef
  • Sekreterare i fakultetsstyrelsen
  • Hantering och expediering av fakultets- och dekanbeslut
  • Brandskyddsombud
  • Kontaktperson för LiU:s dataskyddsombud (GDPR).

Kollegor