Fotografi av Ulf Melin

Ulf Melin

Dekan, Professor

IT har förändrat våra arbeten och vår vardag och fortsätter att göra så. Digitaliseringen kräver insikter bortom dagens förenklade utvecklings- och förklaringsmodeller. Att utveckla sådana insikter ingår i min roll som forskare och lärare.

Värdefulla e-tjänster och IT – ett klick bort?

Digitalisering kan ge flera fördelar för oss som medborgare, medarbetare i organisationer eller på vår fritid. För att skapa fördelar av IT krävs dock insikter kring hur vi designar, utvecklar, inför, nyttjar och värderar det på ändamålsenliga sätt. För att nå dessa insikter krävs flera perspektiv och en förståelse för de sammanhang som IT finns i – detta engagerar mig som forskare.

Jag är professor i informatik och har ett intresse för olika former av IT. Planering, organisering, och implementering av informationssystem som del i digitaliseringsprocesser i såväl inom offentlig sektor som näringsliv kräver och genererar förändringar i hur vi organiserar verksamhet i flera dimensioner relaterat till exempelvis strukturer, kultur och processer. Sådana förändringsprocesser och resultaten av digitalisering kan vara offentliga e-tjänster, affärssystem eller annat IT där en eller flera organisatoriska aktörer deltar. Min forskning har inte sällan handlat om att skapa förutsättningar för utveckling och användning av e-tjänster. 

Jag har publicerat fler än 75 artiklar i vetenskapliga journaler eller vid konferenser. Därtill ett ett 30-tal workshopbidrag eller working papers och andra skrifter riktade till praktikfältet. Jag är ledare för flera forskningsprojekt och utöver forskning är jag engagerad som handledare i forskarutbildning och grundutbildning samt mina kurser har fått erkännande för god kvalitet. Ett aktivt ansvar för utvecklingsfrågor inom universitet präglar också min vardag.

Forskning

Forskningsintressen

 • Digitalisering – med särskilt fokus på den offentliga sektorns digitalisering (digital/e-government)
 • Digital tjänsteutveckling och öppna data
 • Smarta samhällen och smarta regioner
 • Organisering och styrning av förändring i sammanhang av digitalisering

 

Ulf Melin förläser om Digitalisering - vad är det vi talar om.

Strimman 2019-09-10

En presentation av vilka frågor som driver Ulf i hans forskning. 

Filmen gjordes i samband med att Ulf installerades som professor i maj 2018.

 

Forskargrupper

Forskningsprogram

Publikationer

2024

Karin Axelsson, Ulf Melin, Malin Granath (2024) Exploring services in a smart city through socio-technical design principles: Revealing five tensions in a smart living context Government Information Quarterly, Vol. 41, Artikel 101915 Vidare till DOI

2023

Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt
Mille Edith Kjærsgaard Hansen, Jonathan Crusoe, Ulf Melin (2023) Exploration of metaphors as a way to understand socio-technical phenomena: An emergent framework Information Polity, Vol. 28, s. 317-340 Vidare till DOI

Korta fakta

Utmärkelser

 • Årets ledare vid LiU 2014
 • Outstanding Paper Award vid The 14th Conference on IFIP Electronic Government, EGOV 2015 och The 15th Conference on IFIP Electronic Government, EGOV 2016 
 • Emerald Literati Network Award for Excellence: Winner and outstanding paper 2017 för artikeln: Melin, U., Axelsson, K. (2016): Action in Action Research – Elaborating the Concepts of Action, Roles and Dilemmas in a Public e-service Development Project, Journal of Systems and Information Technology, 18(2), s. 118-147.
 • Erkännande från LiU för god kvalitet i kurser

Kort CV

 • Professor i informatik vid IEI, LiU (2017–)
 • Biträdande professor i informatik, vid IEI, LiU (2012–2017)
 • Docent i informationssystemsutveckling, LiU (2009)
 • Fil. dr. i informationssystemutveckling, IDA, LiU (2002)
 • Dekan, Filosofiska fakulteten (2022–)
 • Proprefekt vid IEI, LiU (2019–2021)
 • Forskningsledare vid Informationssystem och digitalisering, IEI, LiU (2012–2021)
 • Avdelningschef för Informationssystem och digitalisering, IEI, LiU (2012–2019)
 • Projektledare i FoU-initiativ och aktiv forskare bland annat inom e-government, öppna data, ledningssystem och affärssystem
 • Flera uppdrag som examinator, sakkunnig och betygskommittéledamot, nationellt och internationellt
 • Återkommande reviewer och medlem i programkommittéer 
 • Ledamot i Etikprövningsmyndigheten

Undervisning

 • Forskarutbildning i informationssystemutveckling
 • Masterprogrammet i IT och management
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Fristående kurser i information systems (på engelska)

Online-närvaro

Nyheter och reportage

Kvinnlig och manlig forskare.

Ny teknik i smarta bostäder kräver eftertanke

Vi tjänar på att tänka efter innan ny teknik installeras i våra bostäder. Det noterar LiU-forskarna efter att ha studerat de smarta hemsom visades under den stora bostadsmässan i Vallastaden 2017.

Frank Bannister på EGOV-konferensen 2022.

EGOV 2022: "Våga forska nytt och fritt"

Mycket forskning är för försiktig och tillför inte mycket nytt. I sämsta fall är den också tråkig. Försök att tänka – och forska – utanför boxen. Med den uppmaningen inledde den irländske professorn Frank Bannister EGOV-konferensen på LiU.

Artwork för säsong två av Fakultet Essä.

Aktuell LiU-forskning i fem nya poddavsnitt

I april släpps nya avsnitt av podden Fakultet Essä. Vårens avsnitt handlar om innovation, att arbeta digitalt eller inte, adoptionsåterresor, Marie Curie och översättarens arbete.

Organisation