Värdefulla e-tjänster och IT – ett klick bort?

Digitalisering kan ge flera fördelar för oss som medborgare, medarbetare i organisationer eller på vår fritid. För att skapa fördelar av IT krävs dock insikter kring hur vi designar, utvecklar, inför, nyttjar och värderar det på ändamålsenliga sätt. För att nå dessa insikter krävs flera perspektiv och en förståelse för de sammanhang som IT finns i – detta engagerar mig som forskare.

Jag är professor i informatik och har ett intresse för olika former av IT. Planering, organisering, och implementering av informationssystem som del i digitaliseringsprocesser i såväl inom offentlig sektor som näringsliv kräver och genererar förändringar i hur vi organiserar verksamhet i flera dimensioner relaterat till exempelvis strukturer, kultur och processer. Sådana förändringsprocesser och resultaten av digitalisering kan vara offentliga e-tjänster, affärssystem eller annat IT där en eller flera organisatoriska aktörer deltar. Min forskning har inte sällan handlat om att skapa förutsättningar för utveckling och användning av e-tjänster. 

Jag har publicerat fler än 75 artiklar i vetenskapliga journaler eller vid konferenser. Därtill ett ett 30-tal workshopbidrag eller working papers och andra skrifter riktade till praktikfältet. Jag är ledare för flera forskningsprojekt och utöver forskning är jag engagerad som handledare i forskarutbildning och grundutbildning samt mina kurser har fått erkännande för god kvalitet. Ett aktivt ansvar för utvecklingsfrågor inom universitet präglar också min vardag.

Forskningsintressen

 • Informationssystem och organisering
 • Offentliga e-tjänster som en del i e-government / den offentliga sektorns digitalisering
 • Affärssystem
 • Pedagogisk forskning och utveckling inom informationssystemområdet

Korta fakta om Ulf Melin

Utmärkelser

 • Årets ledare vid LiU 2014
 • Outstanding Paper Award vid The 14th Conference on IFIP Electronic Government, EGOV 2015 och The 15th Conference on IFIP Electronic Government, EGOV 2016 
 • Emerald Literati Network Award for Excellence: Winner and outstanding paper 2017 för artikeln: Melin, U., Axelsson, K. (2016): Action in Action Research – Elaborating the Concepts of Action, Roles and Dilemmas in a Public e-service Development Project, Journal of Systems and Information Technology, 18(2), s. 118-147.
 • Erkännande från LiU för god kvalitet i kurser

Kort CV

 • Professor i informatik vid IEI, LiU (2017-)
 • Biträdande professor i informatik, vid IEI, LiU (2012–2017)
 • Docent i informationssystemsutveckling, LiU (2009)
 • Fil. dr. i informationssystemutveckling, IDA, LiU (2002)
 • Avdelningschef informatik, IEI, LiU (2012–)
 • Projektledare i FoU-initiativ och aktiv forskare bland annat inom e-government, öppna data, ledningssystem och affärssystem
 • Flera uppdrag som examinator, sakkunnig och betygskommittéledamot, nationellt och internationellt
 • Återkommande reviewer och medlem i programkommittéer 

Undervisning

 • Forskarutbildning i informationssystemutveckling
 • Masterprogrammet i IT och management
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Fristående kurser i information systems (på engelska)

Online-närvaro

Forskningsområden

Senaste publikationer

2017

Ulf Melin, Ida Lindgren

Open Government Data in an e-service Context: Managerial and Conceptual Challenges, Completed Research Full Paper

Ingår i Proceeding of the Americas Conference on Information Systems

Konferensbidrag

Fredrik Söderström, Ulf Melin

Idé- och innovationsarbete i Linköpings kommun: analys och resultat av utvärdering

Rapport

Ida Lindgren, Ulf Melin

Time to Refuel the Conceptual Discussion on Public e-Services: Revisiting How e-Services Are Manifested in Practice

Ingår i 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings

Konferensbidrag

Jesper Holgersson, Karin Axelsson, Ulf Melin

External User Inclusion in Public e-Service Development: Exploring the Current Practice in Sweden

Ingår i 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings

Konferensbidrag

Jesper Holgersson, Ida Lindgren, Ulf Melin, Karin Axelsson

NOT ANOTHER NEW WINE IN THE SAME OLD BOTTLES: MOTIVATORS AND INNOVATION IN LOCALGOVERNMENT E-SERVICE DEVELOPMENT

Ingår i Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS)

Konferensbidrag