Jag är teoretisk biolog med främsta intresse för tillämpad modellering, särskilt inom områdena ekologi och epidemiologi.

Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan biologiska processer, statistik, matematik och beräkning. Ofta involverar mina projekt bayesianska analyser av strukturerade data.

Mer om min forskning kan du läsa på min engelskspråkiga sida https://liu.se/en/employee/tomli96.

Publikationer

2022

2021

Organisation

Nyheter