Fotografi av Torkel Erhardsson

Torkel Erhardsson

Universitetslektor, Docent

Jag forskar inom områdena sannolikhetslära, stokastiska processer och statistisk inferens. Mina forskningsintressen inkluderar (men är ej begränsade till):

  1. Övre gränser för avstånd mellan sannolikhetsfördelningar, härledda med hjälp av Steins metod och kopplingar, samt tillämpningar av dessa på feluppskattningar vid normalapproximationer och sammansatta Poissonapproximationer, t.ex. av antalet sällsynta händelser i stokastiska processer.
  2. Bayesiansk inferens, framför allt ickeparametrisk, samt frekventistisk asymptotik för aposteriorifördelningar.
  3. Autoregressiva processer i högre dimensioner, där både koefficienter och feltermer är stokastiska.
  4. Reciproka processer och reciproka stokastiska fält indexerade av oriktade grafer.

Publikationer

2023

Torkel Erhardsson (2023) Reciprocal properties of random fields on undirected graphs Journal of Applied Probability, Vol. 60, s. 781-796 Vidare till DOI

2021

Krzysztof Bartoszek, Torkel Erhardsson (2021) NORMAL APPROXIMATION FOR MIXTURES OF NORMAL DISTRIBUTIONS AND THE EVOLUTION OF PHENOTYPIC TRAITS Advances in Applied Probability, Vol. 53, s. 162-188 Vidare till DOI

2020

Torkel Erhardsson, Stefane Saize, Xiangfeng Yang (2020) Reciprocal Chains: Foundations IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 65, s. 4840-4845 Vidare till DOI

2014

Torkel Erhardsson (2014) Conditions for convergence of random coefficient AR(1) processes and perpetuities in higher dimensions Bernoulli, Vol. 20, s. 990-1005 Vidare till DOI

2008

Torkel Erhardsson (2008) Non-parametric Bayesian inference for integrals with respect to an unknown finite measure Scandinavian Journal of Statistics, Vol. 35, s. 369-384 Vidare till DOI

Organisation