Jag har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia (fil.mag i svenska). Sedan 18 år arbetar jag som retoriklärare och språkhandledare på Linköpings universitet. Just nu är jag föreståndare för Språkverkstaden på Campus Valla och Medfak. Inom denna verksamhet håller jag i Våga tala-kurser och jag har skrivit boken Talängslan, förstå, utmana och förändra (2011). Jag är också programansvarig för Aspirantutbildningen – utländska akademikers vidareutbildning. Utbildningen har som syfte att hjälpa högutbildade utländska akademiker in på arbetsmarknaden. 
 

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll