Fotografi av Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Universitetsadjunkt

Retoriklärare och språkhandledning

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia (fil.mag i svenska). Sedan 18 år arbetar jag som retoriklärare och språkhandledare på Linköpings universitet. Just nu är jag föreståndare för Språkverkstaden på Campus Valla och Medfak. Inom denna verksamhet håller jag i Våga tala-kurser och jag har skrivit boken Talängslan, förstå, utmana och förändra (2011). Jag var också programansvarig för den tidigare Aspirantutbildningen – utländska akademikers vidareutbildning. Utbildningen har som syfte att hjälpa högutbildade utländska akademiker in på arbetsmarknaden. 
 

Undervisning och handledning

Organisation