Har du kört fast i det akademiska språket? Tycker du att det jobbigt att tala inför andra? Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska. Hjälpen erbjuds studenter på alla våra campus och oftast via Zoom. 

Medarbetare vid SpråkverkstadenMedarbetare vid SpråkverkstadenAlla studenter som vill träna sitt svenska språk och bli bättre på skriftlig framställning, muntlig framställning, grammatik och studieteknik är välkomna till Språkverkstaden. Vi ger hjälp till självhjälp. Du kan spara tid och minska stressen kring studierna genom att ställa dina frågor i god tid. 

Vi hjälper dig att:

  • förbättra dina akademiska texter, t ex uppsatser, hemtentor eller examensarbeten
  • utveckla ditt skriftspråk och bli en bättre skribent
  • förbereda och öva dig inför muntliga presentationer
  • hitta en studieteknik som hjälper dig i studierna.

För studenter vid LiU

Språkverkstaden

Du som är student vid LiU hittar mer information på studentintranätet, Liunet för studenter. 

Boka tid för språkhandledning

På Liunet student kan du boka tid för språkhandledning.

Digitalt kursrum

Språkverkstadens Lisam-rum är ett digitalt kursrum som du når via Studentintranätet Språkstöd för svenska.

Så fungerar det

Det här kan du få hjälp med hos oss på Språkverkstaden.

Kontakt

Organisation