Fotografi av Victor Johansson

Victor Johansson

Universitetsadjunkt

Jag utvecklar populationsmodeller som kan användas för att simulera olika
arters framtida överlevnad givet olika scenarier av skötsel och
klimatförändringar.

Presentation

Jag har ett allmänt intresse för landskap- och populationsekologi och dess tillämpningar för arters bevarande.

Jag har tidigare främst arbetat med lavar, mossor, svampar och kärlväxter, men under senare år har jag fått ett ökat intresse för pollinerande insekter. Just nu arbetar jag mycket med fjärilars populationsdynamik i relation till bete och extrem torka. Jag arbetar 50% på Linköpings universitet och 50% på Calluna AB.

Publikationer

2024

Line B. Djupstrom, Victor Johansson, Ly Lindman, Martin Schroeder, Jan Weslien, Thomas Ranius (2024) Density of dispersal sources affects to what extent restored habitat is used: A case study on a red-listed wood-dependent beetle Forest Ecology and Management, Vol. 555, Artikel 121716 Vidare till DOI
Victor Johansson, Demieka Seabrook Sawenfalk, Karl-Olof Bergman, Oskar Kindvall, John Askling, Markus Franzén (2024) Oviposition preferences and larval survival of the marsh fritillary butterfly: The adverse impact of grazing Insect Conservation and Diversity Vidare till DOI

2023

Lena Gustafsson, Markus Franzen, Johanna Sunde, Victor Johansson (2023) The non-native Quercus rubra does not substitute the native Quercus robur and Q. petraea as substrate for epiphytic lichens and bryophytes Forest Ecology and Management, Vol. 549, Artikel 121482 Vidare till DOI
Hannah Norman, Demieka Seabrook Sawenfalk, Oskar Kindvall, Markus Franzen, John Askling, Victor Johansson (2023) Novel grid-based population estimates correlate with actual population sizes of the marsh fritillary (Euphydryas aurinia), while transect and larvae counts are less reliable Ecological Entomology Vidare till DOI

2022

Markus Franzén, Yannick Francioli, John Askling, Oskar Kindvall, Victor Johansson, Anders Forsman (2022) Yearly weather variation and surface temperature drives the spatiotemporal dynamics of a threatened butterfly and its host plant Frontiers in Ecology and Evolution, Vol. 10, Artikel 917991 Vidare till DOI

Forskning

Organisation