Presentation

Jag har ett allmänt intresse för landskap- och populationsekologi och dess tillämpningar för arters bevarande. 

Jag har tidigare främst arbetat med lavar, mossor, svampar och kärlväxter, men under senare år har jag fått ett ökat intresse för pollinerande insekter. Just nu arbetar jag mycket med fjärilars populationsdynamik i relation till bete och extrem torka. Jag arbetar 50% på Linköpings universitet och 50% på Calluna AB.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll