Fotografi av Viveka Nilson

Viveka Nilson

Samordnare

Samordnare för forskargrupper inom Kommunikation och transportsystem – KTS

Presentation

Som samordnare vid Institutionen för teknik och naturvetenskap ITN är mitt uppdrag att samordna verksamheten och ge stöd till avdelningens ledning och medarbetare. 

Jag arbetar främst med ekonomiskt och administrativt stöd till forskargrupper inom avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS). Det innebär att bistå forskarna i ansökningsprocesser med budget och kontakter med finansiärerna och för beviljade projekt ansvara för budget och ekonomiska uppföljningar (intern och externt).

Jag samordnar också alla förekommande ärenden kring avdelningens forskarstuderande. 

Relaterad information