Samordnare

Mina arbetsuppgifter på Läkarprogrammet

  • Administrativ samordnare av EPA (Entrustable professional activities)
  • Samordnare för implementering av det digitala systemet Orzone
  • Ansvarig för central planeringsenhet i Retendo

Övrigt

  • Lika villkors-ombud på BKV

Organisation