09 januari 2024

BKV står inte still när det gäller lika villkor – de ökar sitt engagemang tre gånger om! Emma Widarsson, Sandra Hellberg och Francisca Lottersberger är trion som kommer att arbeta för att främja lika villkorsarbetet inom institutionen. De vill nu menssäkra arbetsplatsen som en del i jämställdhetsarbetet.

Tre kvinnor skrattar på en soffa.
Trion lika villkorsombud från vänster: Sandra Hellberg, Emma Widarsson och Francisca Lottersberger. John Karlsson

Nykomponerad trio

Efter en kritisk granskning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har Linköpings universitet (LiU) sett över sitt arbete med lika villkor och jämställdhet. Bristerna som påpekades av UKÄ ledde till förändringar vid universitetet. En av de mest märkbara förändringarna är att LiU har valt att avskaffa kravet på att institutioner måste ha lika villkorsombud. Samtidigt har BKV valt en annan väg och utökat antalet lika villkorsombud till tre. Emma Widarsson, Sandra Hellberg, och Francisca Lottersberger är BKV:s lika villkorsombud.

Synlighet som första steg

De tre ombuden betonar vikten av synlighet som ett första steg för att öka medvetenheten om lika villkor på BKV.

Kvinnor diskuterar under möte.Sandra Hellberg (t.h.) diskuterar med Emma Widarsson under ett möte. Foto John Karlsson – Ett av våra viktigaste uppdrag är att vi ska synas, säger Emma.

– Det är första steget, fyller Sandra i och fortsätter: – Jag har doktorerat här och varit här väldigt länge, men jag har aldrig vetat om att lika villkor finns.

Lika villkorsombuden kommer att synas på avdelningar inom BKV för att öka medvetenheten om deras närvaro och möjligheterna att kontakta dem. Deras roll sträcker sig från att vara bollplank i frågor om jämlikhet och jämställdhet till att vara representanter i den lokala samverkansgruppen (LSG) vid BKV.

Lyssna in andra och förändra

BKV:s nya lika villkorsombud vill inte bara synas, utan de vill också lyssna på sina kollegor och skapa en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och respekterade.

– Lika villkor jobbar inte bara med dig som har blivit diskriminerad, utan det kan vara en medarbetare som har funderingar som ‘ska det verkligen vara så här?’ eller 'Det här kändes lite konstigt'. Men det finns också olika typer av diskriminering och det kan vara svårt att avgöra vad det handlar om. Det är kanske inte det vanligaste att någon säger till exempel 'kvinnor får inte jobba här'. Det är nog oftare mer subtilt förekommande. säger Emma.

Vi kan vara en neutral punkt att vända sig till

Sandra håller med: – Jag vill att folk ska kunna vända sig till oss och fråga. Som doktorand till exempel står man i mångt och mycket i en beroendeställning till sin handledare och det kanske inte alltid är så lätt att våga ta upp saker som man tycker känns fel. Då är det bra att vi kan vara en neutral punkt att vända sig till.

Hur kontaktar medarbetarna er?

– Vi har en ny funktionsmejl dit man kan vända sig. Den läses enbart av oss ombud. Mejladressen är: equalopportunities@bkv.liu.se.

Menssäkra arbetsplatsen

Ett av de initiativ som lika villkorsombuden på BKV har tagit är att arbeta för att menssäkra arbetsplatsen.

– Väldigt många har mens och vet hur jobbigt det är om man glömmer att ta med sig mensskydd till jobbet. Det börjar sprida sig mer och mer att arbetsplatser erbjuder gratis mensskydd till anställda. Jag började därför att läsa på om att menssäkra arbetsplatsen här hos oss, berättar Emma.

Varför skulle inte mensskydd på toaletten vara lika självklart som toalettpapper och tvål egentligen?

Lika villkorsombuden menar också att mens fortfarande är ett tabubelagt ämne som många tycker är svårt att prata om. Samtidigt är det något som berör hälften av jordens befolkning och påverkar vardagen i allra högsta grad.

Två kvinnor samtalar i en soffa.Emma Widarsson och Francisca Lottersberger. Foto John Karlsson – Varför skulle inte mensskydd på toaletten vara lika självklart som toalettpapper och tvål egentligen?, frågar sig Emma.

Att menssäkra arbetsplatsen innebär inte bara att erbjuda gratis mensskydd utan också om att chefer och medarbetare ska ha kunskap om mensrelaterade problem. När Emma lyfte detta med sina chefer fick hon positiv feedback.

– De tyckte att det var en jättebra idé och bad oss i gruppen att forska vidare i det.

Gruppen undersöker nu praktiska lösningar för att implementera detta på en stor och mångfasetterad arbetsplats som BKV. Det blir till en början en pilot av något slag i mindre skala.

– Det är en viktig jämställdhetsfråga och det är någonting väldigt konkret som också visar hur vi jobbar med jämställdhet. säger Sandra.

Dessutom bidrar tillgång till mensskydd till de globala målen för hållbar utveckling (Mål 3: god hälsa och välbefinnande och mål 5: jämställdhet).

Jämställdhetsutmaningar och inkludering

BKV präglas av en mångkulturell atmosfär med olika yrkeskategorier och bakgrunder. Att sträva mot lika villkor på en sådan arbetsplats innebär att ta hänsyn till många aspekter.

Det var en ögonöppnare för mig att se hur det ser ut runt om i världen

En kvinna som pratar i ett mötesrum.Francisca Lottersberger ser utrymme för förbättring. Foto John Karlsson Francisca Lottersberger har internationell erfarenhet från olika universitet runt om i världen. Hon ser förbättringspotential på BKV. Hon poängterar att situationen inte är dålig, men det finns alltid utrymme för förbättring.

I Italien, där hon tillbringade tid, var fördelningen mellan kvinnor och män relativt jämn på professorspositioner, något som fick henne att tro att det var normen. Dock diskuterades inte jämställdhetsfrågor. Å andra sidan, när hon var i USA, var män överrepresenterade på professorspositioner, men det arbetades aktivt med dessa frågor.

– Det var en ögonöppnare för mig att se hur det ser ut runt om i världen. Jag insåg vikten av att aktivt arbeta med dessa frågor och sträva mot en bättre och mer jämlik arbetsmiljö.

Professorer utgör den anställningskategori inom högskolan i Sverige där könsfördelningen är mest ojämn. Statistik från Universitetskanslersämbetet visar att 32 procent av professorerna var kvinnor och 68 procent var män år 2022. Trots denna obalans har andelen kvinnor ökat stadigt över tid.

Lika villkorsombuden identifierar utrymme för förbättring när det kommer till könsfördelningen på professorspositioner på LiU. De ser också ett stort behov av att inkludera internationella medarbetare för att skapa en mer deltagande och mångsidig arbetsmiljö.

– Vi tror att förbättringar är möjliga, och det är den inre viljan till förändring som är avgörande. Och viljan finns! Utan den händer ingenting, säger Francisca.

Möjligheter framåt

Tre kvinnor har ett möte.Trion diskuterar hur olika perspektiv kan fångas upp på BKV. Foto John Karlsson Gruppen tillägger att det är en fördel att de är tre ombud som har olika arbetsmiljöer och yrkesbakgrund. På så vis kan de fånga upp olika perspektiv på BKV för att säkerställa ett brett fokus på lika villkor.

– Det enda är nog att vi är tre kvinnor som är lika villkorsombud. Vi skulle gärna se lite större mångfald i gruppen. Det är en fråga för framtiden, säger ombuden avslutande.

Att nätverka med lika villkorsombud på andra institutioner och dela strategier för att stärka likavillkorsarbetet på flera håll är också något de strävar emot.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.