Gränser som skiftar form

Min forskning handlar om informellt gränsöverskridande i södra Afrika utifrån kritiska gränsstudier som perspektiv. Jag är också intresserad av afrikanska migrantsolidaritetsrörelser i samband med en återtågande postkolonial stat.

Jag började som doktorand på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) på Linköpings universitet 2012. Innan jag började på REMESO arbetade jag som forskningsprojektledare på Human Sciences Research Council (HSRC) i Pretoria Sydafrika. 

Min kompetens och erfarenhet är inom forskningsprojektledning samt MSM sexuell hälsa och motkultur, migrantmotståndsrörelser och solidariteter och odokumenterad gränsöverskridande rörlighet och överlevnadsstrategier.

Jag jobbar för närvarande som postdoktor (finansierad av Riksbankens Jubileumsfond) inom området gränsöverskridande rörlighetstyrning i södra Afrika i relation till den globala coronapandemin. 

Publikationer

Forskning

Organisation