AI är mer än teknik

Tanken med införandet av AI i tillverkningsbolag är att förbättra processer, men hur går det till? 

Jag intresserar mig för digitaliseringsfrågor i tillverkningsindustrin, i synnerhet design och införandet av AI och andra digital teknik och dess konsekvenser för arbetsätt (rutiner). 

Forskning

Organisation