20 november 2022

Doktoranden Beatrice Toia studerar telomerer i kromosomerna. Om deras funktion och stabilitet ändras, kan tumörer bildas. Till sin forskning har hon fått anslag ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Kvinnlig forskare, porträtt.
Beatrice Toia. Ulrik Svedin
- Jag känner mig hedrad, anslaget från Lions kommer att ge mig möjlighet att gå mer på djupet i de grundläggande frågor som jag tro kommer att hjälpa oss att förstå mer om de humana cancercellernas biologi.

En kromosom är en struktur i cellen där hela eller delar av arvsmassan finns. Kromosomen innehåller en lång tråd av DNA. Kromosomernas ändar bildas av telomerer. Det är speciella strukturer som spelar en nyckelroll i upprätthållandet av kromosomernas integritet och stabilitet.

Det finns flera bevis för att dysfunktion i telomererna är en av de främsta mekanismerna som formar cancer. Defekter i telomererna är associerade med både tumörbildning och mänskliga sjukdomar som kallas telomeropatier.

- Att fullt ut kunna förstå och karaktärisera de komponenter som stabiliserar telomererna genom homeostas är därför avgörande för att utveckla tidiga diagnostiska verktyg, säger Beatrice Toia.

Under det senaste decenniet har omfattande studier utförts i bindvävsceller (fibroblast) från mus-embryon, (musembryofibroblast, MEF). I dessa har den korrekta strukturen av telomerer visat sig upprätthållas av exonukleaset SNM1B/Apollo.

- Ändå är lite känt om upprätthållandet av telomerer i mänskliga celler. Apollos funktion i mänskliga celler behöver utforskas mer.

Beatrice Toias projekt syftar till att tyda Apollos roll i mänsklig telomerhomeostas och arvsmassans stabilitet. Båda är mycket relevanta för cancer.
- Mitt syfte är att undersöka hur denna regleras, vilka de andra komponenterna är och hur viktig den är i tumörceller. På lång sikt kommer detta att indikera hur exakt det riktar sig mot cancervävnader, säger Beatrice Toia.

Hon drivs av att kunna hjälpa till i kampen mot cancer.

- I min forskning är jag starkt driven av det faktum att mitt arbete kan bidra till upptäckten av potentiella mål som kan bli användbara vid behandling mot cancer, säger Beatrice Toia.

Relaterat innehåll

Forskning