31 oktober 2022

2022 blev ett speciellt år för Lions forskningsfond mot folksjukdomar, med både ett jubileumsanslag och det stora doktorandpriset. Därtill delades tre post doc-anslag och fem doktorandanslag ut.

Gruppbild på forskare.
Foto: Ulrik Svedin
Fonden startades 1981. Den är ett samarbete mellan Lionsdistrikten 101A, 101SM och 101SV som alla verkar geografiskt inom den Sydöstra sjukvårdsregionen. 

2022 års utdelningsceremoni hölls den 20 oktober på Campus US i Linköping. Ceremonin leddes traditionsenligt av fondens ordförande, Lena Jonasson, som också är dekan vid Medicinska fakulteten.

Med anledning av föregående års 40-årsjubileum inrättades ett särskilt jubileumsanslag på 750 000 kronor för att premiera excellent forskning med inriktning mot folksjukdomar.
Det gick till David Engblom, professor i neurobiologi, för spetsforskning om hur inflammation påverkar hjärnans funktion vid en rad folksjukdomar.

Foto Thor Balkhed David Engbloms forskargrupp studerar hur det aktiverade immunsystemet signalerar till hjärnan för att utlösa dessa förändringar i stämningsläge och motivation. Gruppen undersöker även hur smärta, illamående, depression och neurologiska sjukdomar kan orsaka nedsatt stämningsläge och lidande.
- Det här anslaget innebär att vi kan genomföra projekt som vi inte hade kunnat genomföra annars. Det är extra roligt att få pengar från en insamlingsorganisation som Lions. Det känns väldigt personligt. Man vet hur mycket arbete som många människor har lagt ner på det, säger David Engblom.

Fonden delade även ut sitt Stora doktorandpris, på totalt 600 000 kronor, till doktoranden Maike Bensberg som studerar T-cell akut lymfatisk leukemi (T-ALL). En cancersjukdom som oftast förekommer hos unga barn.

- Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten. Det här anslaget och de mindre anslagen från Lions, är väldigt viktiga för unga forskare och särskilt doktorander. Det ger oss möjlighet att söka anslag, en möjlighet att utvecklas som forskare.

Läkaren Jens Wretborn, som tilldelades ett post doc-anslag på 200 000 kronor, föreläste om sin forskning kring bedömning av äldre patienter på akutmottagningar. Projektet ska bidra till att skapa verktyg för att identifiera äldre sköra patienter med stort vårdbehov för att bättre kunna prioritera resurser inom svenska akutsjukvård. Bland annat genom artificiell intelligens (AI).

- De senaste åren har det blivit alltmer uppenbart att många äldre underprioriteras i den första bedömningen på akutmottagningarna. Vår forskargrupp på akuten i Linköping, studerar nu hur bedömningen av äldre kan förbättras, säger Jens Wretborn.

Sjuksköterskan och doktoranden Annette Waldemar tilldelades ett doktorandanslag på 60 000 kronor. Hon föreläste om sina studier av vårdpersonals erfarenheter och syn på närstående bevittnad hjärtlungräddning (NBHLR). Närstående ska enligt de etiska riktlinjerna erbjudas att närvara. Det visar sig dock att vårdpersonal generellt sett är negativt inställda till närståendebevittnad hjärtlungräddning (NBHLR), samt att läkare är mer skeptiska till detta än sjuksköterskor, bland annat för att man inte har utbildats i NBHLR.

- Att få information om den närståendes tillstånd är viktigt. Det underlättar den närståendes acceptans av utgången efter HLR. Därför rekommenderas det i de svenska etiska riktlinjerna kring HLR att närstående ska erbjudas närvara, berättar Annette Waldemar.

Video med pristagare

"Det finns likartade komponenter i många folksjukdomar"

Se en videointervju med Jubileumspristagaren David Engblom, professor i neurobiologi, som studerar vad sjukdomskänsla beror på.

Video

"Vi vill hitta en målinriktad behandling så att varje barn får rätt dos"

Se en videointervju med Maike Bensberg, 2022 års mottagare av Lions forskningsfonds Stora doktorandpris.

Video

 

Intervjuer med anslagstagarna

Kvinnlig forskare, porträtt. Mörkt hår.

MS-patienter förbättras tillfälligt under graviditeten - Georgia söker orsaken

Doktoranden Georgia Papapavlou Lingehed varför patienter med multipel skleros (MS) ofta upp en stor förbättring under graviditet. Hon fick 2022 års doktorandanslag från Lions forskningsfond.

Porträttfoto, kvinnlig forskare.

Christina Svensson möter patienter i sin forskning

Med ultraljud och metoder för att mäta stelhet och funktion i mycket små kärl kan åderförkalkning och påverkan på blodkärlen upptäckas i ett tidigt skede, förhoppningsvis innan allvarlig skada har uppstått.

Kvinnlig forskare, porträttfoto.

Michelle Nilsson kartlägger signalering av smärta - inne i cellen

Doktoranden Michelle Nilsson har fått ett anslag från Lions. Hon studerar en molekyl som reglerar smärta, i ryggmärgen. Målet är att bidra till att beroendeframkallande läkemedel kan bytas ut.

Porträttfoto, manlig forskare.

Forskning om äldre patienter på akutmottagning får Lions-anslag

Hög belastning på akutmottagningen kan leda till att äldre patienter inte får en korrekt diagnos. Läkaren Jens Wretborn har fått anslag från Lions forskningsfond för att studera bedömning av äldre patienter.

Manlig forskare, porträttbild.

Lions-anslag till forskning om rektalcancer

Mohamed Yassin Zaky Khalifa har fått ett anslag från Lions forskningsfond för att studera statiners förstärkande effekter på strålbehandling vid rektalcancer.

Kvinnlig forskare, porträtt.

Beatrice Toia forskar i kampen mot cancer

Doktoranden Beatrice Toia studerar telomerer i kromosomerna. Om deras funktion och stabilitet ändras, kan tumörer bildas. Till sin forskning har hon fått anslag ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

kvinnlig forskare, porträtt.

Annette Waldemar studerar anhörigas närvaro vid hjärtlungräddning

Doktoranden Annette Waldemar får ett Lions-anslag för arbetet med utbildningsmaterial om anhörigas närvaro vid hjärtlungräddning på sjukhus

Kvinnlig forskare, porträttfoto.

Lions ger anslag till studie om hur vi känner våra hjärtslag

Paula Salamone studerar hur vi känner våra hjärtslag. Känslan av signaler som kommer inifrån kroppen kan nämligen förändras vid till exempel demens och depression.

Fakta: utdelningar från Lions forskningsfond 2022

Jubileumsanslaget

David Engblom, professor i neurobiologi: Undersöker de molekylära mekanismer och nervcellskretsar som gör att man mår dåligt om man drabbas av exempelvis inflammatoriska sjukdomar eller depression. Tilldelas 750 000 kronor.

Stora doktorandpriset

Maike Bensberg, doktorand: Studerar T-cell akut lymfatisk leukemi (T-ALL). En cancersjukdom som oftast förekommer hos unga barn. Tilldelas 600 000 kronor över två år.Post doc-anslag

Jens Wretborn: Bedömning skörhet hos äldre patienter som söker akut vård. Tilldelas 200 000 kronor över tre år.
Mohamed Yassin Zaky Khalifa: Utvärdering av synergistiska (samverkande) effekter av statiner och strålbehandling i cellinjer hos tjock- och ändtarmscancer. Tilldelas 200 000 kronor över tre år.
Paula Salamone: Studerar människors upplevelse av egna hjärtslag, hjärtinteroception samt relationen mellan den upplevelsen och social beröring före och efter fysisk aktivitet. Tilldelas 200 000 kronor över tre år.

 

 

 

 

 

 

Doktorandanslag

Annette Waldemar: Studerar vårdpersonals erfarenheter och syn på närståendebevittnad hjärtlungräddning (NBHLR), samt hur ett informationsmaterial (video) kan ge stöd och ökad förståelse hos vårdpersonalen.  Tilldelas 60 000 kronor.

Beatrice Toia
: Studerar hur telomerer i kromosomernas ändar upprätthålls. Om deras funktion och stabilitet ändras, kan tumörer bildas. Kunskapen kan bidra till framtida behandling.  Tilldelas 60 000 kronor.

C
hristina Svensson: Mätning av stelhet och funktion i mycket små blodkärl hos SLE-patienter. Studier av ultraljudsprotokoll som metod för att hitta redan etablerade förändringar i kärlen.  Tilldelas 60 000 kronor.

Georgia Papapavlou
: Studier av mekanismerna bakom en tillfällig förbättring av tillståndet hos multipel skleros-patienter (MS) under graviditet.  Tilldelas 60 000 kronor.

Michelle Nilsson: Kartläggning och modulering av jonkanalen CaV2.2 som är central för att signalera smärta. Tilldelas 60 000 kronor.

Kontakt

Organisation