20 november 2022

Rektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, med cirka 2 000 nya fall varje år. Mohamed Yassin Zaky Khalifa har fått ett anslag från Lions forskningsfond för att studera statiners förstärkande effekter på strålbehandling vid rektalcancer.

Manlig forskare, porträttbild.
Mohamed Yassin Zaky Khalifa. Ulrik Svedin

- Jag vill uttrycka min uppskattning och tacksamhet till Lions forskningsfond. Jag förväntade mig inte någon utdelning, och jag blev överlycklig när jag fick nyheten om att jag var en av anslagstagarna, säger Mohamed Yassin Zaky Khalifa.

Vad betyder det för din forskning?

- Det är en försäkring om att mitt projekt håller hög relevans och att jag är på rätt spår mot mitt eget mål, att tjäna mänskligheten och samhället genom vetenskap.

Med en medianålder på 70,3 år vid diagnos är det främst äldre personer som drabbas ändtarmscancer. En standardbehandling för patienter med avancerad cancer är preoperativ strålningsbehandling (RT). Men i många fall så ger strålningsbehandlingen liten eller ingen respons hos cancern, vilket bidrar till patienternas dåliga prognos.

Statiner är kolesterolsänkande läkemedel som har visats ha cancerhämmande egenskaper i många studier. I andra studier är resultaten mer motsägelsefulla.

För att reda ut dessa motsägelsefulla resultat så är målet med detta projekt att utvärdera synergistiska (samverkande) effekter av statiner och strålbehandling i cellinjer hos tjock- och ändtarmscancer. Syftet är också att utreda effekterna i xenografisk transplantation (celltransplantation mellan olika arter) i zebrafiskar, samt mekanismerna bakom dessa.

- Vi kommer även att arbeta med att identifiera ytterligare biomarkörer och signalvägar som är kopplade till effekterna av statiner och strålbehandling av ändtarmscancerpatienter genom immunohistokemi (IHC) och artificiell intelligens (AI).

Vad hoppas du på med ditt arbete?
- Det förväntade resultatet av denna forskning är att eventuellt kunna bidra till förbättrad strålbehandling genom att underlätta anpassningen av strålbehandlingen till individens behov. Det skulle också kunna leda till bättre kliniska resultat, samt minska bieffekter hos ändtarmscancerpatienter, säger Mohamed Yassin Zaky Khalifa.
Han avslutar med att också tacka sin handledare, professor Xiao Feng Sun, sina medarbetare och sin familj.


Forskning

Relaterat innehåll