I slutet av 90-talet ligger dieseldimman tät över Trädgårdstorget i centrala Linköping, där stadsbussarna möts. Samtidigt är slaktrester i avloppsvattnet ett stort bekymmer i kommunen. De två problemen har en gemensam lösning: biogas.

Biogasbuss i stadstrafik Foto Monica WestmanBiogas görs av matavfall, gödsel eller andra organiskt nedbrytbara material. Gasen är helt förnybar och ingår i jordens naturliga kretslopp. Klimatnyttan när man använder biogas är mycket stor.

De allra första biogasbussarna börjar rulla på Linköpings gator redan 1992 – troligen är de världens första biogasdrivna bussar. Försöket blir framgångsrikt och verksamheten expanderar för att en gång för alla skingra dieseldimmorna. Linköping ligger i framkant: bland kommunpolitikerna finns en bred enighet om att miljön får kosta. Egen produktion av biogas startar där såväl slaktavfall som gödsel från gårdar runt staden kommer till god nytta. Så småningom ska också hushållen dra sitt strå till stacken genom att samla matavfall i ”gröna påsen”.

Regionen runt Linköpings universitet blir ett starkt fäste för biogasen och vid LiU växer forskningsområdet stadigt. 2012 drar Biogas Research Center igång. Det är ett nationellt kunskapscentrum där tekniker, samhällsvetare, ekonomer och mikrobiologer forskar sida vid sida och i samverkan med industri och myndigheter. Tillsammans bygger de snabbt ny kunskap och goda exempel.

Mats Eklund, föreståndare för Biogas Research Center. Foto Malin Hoelstad 

Biogas är så mycket mer än ett fossilfritt bränsle. Den bidrar faktiskt till samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, konstaterar centrets föreståndare professor Mats Eklund tillsammans med doktorander som har undersökt saken. Att biogasen innebär renare luft och vatten, hållbar energi och mindre klimatpåverkan är inte så svårt att förstå. Men den kan även bidra till att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt och till och med till en fredligare jord, eftersom många konflikter handlar om resurser.

Biogas är också ett av ganska få områden där Sverige på allvar kan göra skillnad i världen genom att erbjuda en permanent världsutställning med kunskap och teknik. Intresse finns från många länder och det är vanligt med studiebesök på östgötaslätten.

Tänk om till exempel Indien, med 1,4 miljarder människor, skulle satsa på biogaslösningar inspirerade av teknik från Linköping och forskning vid Linköpings universitet.

Globala målen logotyp och ikoner

Vill du utveckla biogaslösningar? Sök vårt masterprogram

Läs mer om biogasforskningen

Förnyare från början