Hedersdoktorer vid Tekniska högskolan

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet utser varje år en eller flera hedersdoktorer. Här presenterar vi våra nyaste hedersdoktorer och informerar om hur nomineringsprocessen går till. Du kan också i efterhand titta på hedersdoktorernas föreläsningar.

Charlotta Sund utsedd till 2023 års hedersdoktor vid Tekniska högskolan

Foto Anna Nilsen

Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska Verken i Linköping, är 2023 års hedersdoktor vid Tekniska högskolan vid LiU.

Charlotta Sund blir teknologie hedersdoktor för sitt engagemang i samverkan med universitetet och sitt starka intresse för att etablera Linköping och Östergötland som världens mest resurseffektiva region. Hon är vd och koncernchef för det kommunala bolaget Tekniska verken i Linköping och utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Under Charlotta Sunds ledning har Tekniska verken ytterligare tagit till sig forskningsresultat från LiU kring bland annat industriell symbios, biogas och tjänsteutveckling. Därmed bidrar hon till att forskning från Linköpings universitet skapar nytta för miljö, samhälle och regionens invånare.

”Infrastruktur för resurseffektivt samhälle”

Se Charlotta Sunds hedersdoktorsföreläsning på LiU 26 maj 2023.

Hedersdoktorer 2022

Till Tekniska högskolans hedersdoktorer 2022 har utsetts Lena Miranda, vd Linköping Science Park, Åke Axelsson, inredningsarkitekt och möbelformgivare, samt Arnold Tukker, professor, Leidens universitet.

Tre män i kostym samt kvinna i blå klänning i föreläsningssalTekniska högskolans hedersdoktorer 2022. Från vänster: Lena Miranda, Åke Axelsson, dekan Johan Ölvander och Arnold Tukker. Foto Olov Planthaber

Lena Miranda utses till teknologie hedersdoktor för sitt starka engagemang i samverkan mellan universitetet och näringslivet och sitt brinnande intresse för innovation och entreprenörskap kopplat till samhällsutveckling. Efter studier inom kultur- och medievetenskap vid LiU har hon varit verksam i olika branscher och 2014 blev hon vd för Linköping Science Park. Lena Miranda har även varit styrelseordförande för Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och ledamot i regeringens innovationsråd.

Teknologie hedersdoktor blir också Åke Axelsson, inredningsarkitekt och möbelformgivare. Under sin yrkesverksamma livsgärning har han skapat möbler för såväl kungliga rum som kyrkor och nationella kulturinstitutioner. Han hedras med anledning av sina insatser för möbelfältet som forsknings- och utbildningsämne och för design som drivkraft i en hållbar samhällsutveckling. Åke Axelsson har haft stor betydelse för utvecklingen vid Malmstens Linköpings universitet på Campus Lidingö och de utbildningar som erbjuds där inom möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering.

Arnold Tukker, professor vid Leidens universitet i Nederländerna, blir även han teknologie hedersdoktor. Han är styrelseordförande för Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, där mer än 300 forskare fokuserar på systemanalys, teknik och design, affärsmodeller och beteenden samt styrning för en cirkulär ekonomi. Arnold Tukker har koordinerat stora europeiska forskningsprogram inom området resurseffektivitet och uppmärksammas för att i snart 20 års tid ha haft fruktbara samarbeten med LiU-forskare som lett fram till värdefull kunskap och nya forskningsprojekt.

Hedersdoktorsföreläsningar 2022

Lena Miranda

The importance of cross-disciplinary collaboration to meet the increasing complexity of future challenges

(34 min)

Åke Axelsson

Möbler och miljöer – min resa i tid och rum

(23 min)

Arnold Tukker

Towards the circular economy: the role of science, business, civil society and policy

(40 min)

Nominering

Vem som helst kan nominera en person till hedersdoktor vid Tekniska högskolan.

Tekniska högskolans policy är att till hedersdoktorer utse i första hand vetenskapligt mycket välmeriterade personer med personlig koppling till verksamheten vid Tekniska högskolan, avseende

  • forskning
  • forskarutbildning eller annat vetenskapligt utbyte, eller
  • undervisning och pedagogisk utveckling.

Även personer utanför akademin som har stor betydelse för Tekniska högskolan kan utses till hedersdoktorer. Den som redan är teknologie doktor vid en svensk teknisk fakultet/högskola kan normalt inte bli teknologie hedersdoktor vid Tekniska högskolan.

Namnförslag och helst CV samt kortfattad motivering lämnas till Tekniska fakultetsstyrelsens sekreterare Margareta Johansson.

Observera att kandidaterna inte bör informeras om att de är nominerade.

Då förebilder är mycket viktiga, och flertalet tidigare utsedda hedersdoktorer är män, vill fakulteten särskilt uppmärksamma att aktivt arbeta för att identifiera kvinnliga kandidater. Det eftersträvas även en jämn spridning över fakultetens verksamhetsområde över tid.

Teknologie hedersdoktorer 1973-2023

2023
Charlotta Sund

2022
Arnold Tukker, Lena Miranda, Åke Axelsson

2021
Inga hedersdoktorer utsedda på grund av pandemin

2020
Jeanette M. Wing, George Malliaras, Cynthia H. McCollough (promoveras 2022)

2019
Linda Keeling, Nashwa Eassa, Peter Wallenberg Jr

2018
Jan Carlson

2017
Hiroshi Amano, Marie Rådbo

2016
Drew Berry, Johan Söderström, Jill Trewhella

2015
Thomas L Marzetta, Mathias Schubert

2014
Natalia Dubrovinskaia, Leonid Dubrovinsky, Heli Jantunen

2013
Henry Etzkowitz, Charles W Tu

2012
Göran Lundin

2011
Anders Wijkman, Christer Öjdemark

2010
Michel Gevers, Marie Westrin

2009
Ivan Petrov

2008
Bengt Åke Bengtsson, Malik Ghallab

2007
Li-Chyong Chen, Åke Svensson

2006
Carter Emmart, Neil B Ingels, Carl-Henric Svanberg, Lu Yongxiang

2005
Mireille Bousquet-Mélou, Håkan Eriksson, Fredrik Lundberg, Torsten Sylvén

2004
Sören Gyll, John Woolam

2003
Uno Alfredéen, David L. Allara, Gunnar Björklund, Shulamith Schlick

2002
Luigia Carlucci Aiello, David T. Clark

2001
Isamu Akasaki, Thomas J. Allen, Almas F. Sadreev

2000
Jean-Luc Brédas, Michael Florian, Richard H. Friend

1999
John U Farley, Bengt Halse, Cleve Moler

1998
Maurice C Bonney, Wolfgang Göpel, Shoogo Ueno, Wolfgang Wahlster

1997
Olli Martio, Michael Pepper, Masaru Shiotani

1996
Germund Dahlquist, A. J. Heeger, Mark S Pinsker, Rolf Wirtén

1995
Robert Glass, Thomas Magnanti, Huang Tuy

1994
Arne Bennborn; Palle Pagsberg, Tatsuo Tagawa

1993
Wolfgang Backé, Bjarne Däcker, Viktor P Havin, James L Merz

1992
Joseph E Greene, Gunnar Hoppe

1991
Jerome B Cohen

1990
Thomas Kailath, Alan G MacDiarmid, Homer Warner

1989
Percy Barnevik, Gabor Herman, Ira Horowitz

1987
Stig Hagström, Ingvar Lindqvist, Sigvard Tomner

1986
John H Argyris, John McCarthy, Alfred Fettweis, Tryggve Holm

1984
Erik Bratt, Gene Golub, Ivar Waller

1982
Per-Erik Danielsson, Gösta Luthman

1980
Hans Ahlmann, Grace Murray Hopper, Azriel Rosenfeld

1977
Robert F Rushmer, J C Tanner

1975
Georg B Dantzig, Erik Johnsson, Neville Mott, William Spicer, Maurice V Wilkes

1973
Frid Wänström

Hedersdoktorer vid Linköpings universitet