Hedersdoktorer vid Tekniska högskolan

Här finner du kriterier och information för att nominera en person till hedersdoktor vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, samt en lista över högskolans hedersdoktorer från 1970-talet fram till i dag.

Johan Ölvander, dekan vid Tekniska högskolan (i blå slips), tillsammans med 2020 års hedersdoktorer. Från vänster George Malliaras, Jeannette M. Wing och Cynthia H. McCollough. Foto Anna Nilsen

Nominering Visa/dölj innehåll

Tekniska högskolans policy är att till hedersdoktorer utse i första hand vetenskapligt mycket välmeriterade personer med personlig koppling till verksamheten vid Tekniska högskolan, avseende

  • forskning
  • forskarutbildning eller annat vetenskapligt utbyte, eller
  • undervisning och pedagogisk utveckling.

Även personer utanför akademin som har stor betydelse för Tekniska högskolan kan utses till hedersdoktorer. Den som redan är teknologie doktor vid en svensk teknisk fakultet/högskola kan normalt inte bli teknologie hedersdoktor vid Tekniska högskolan.

Namnförslag och helst CV samt kortfattad motivering lämnas till Tekniska fakultetsstyrelsens sekreterare Margareta Johansson. Deadline för nomineringar till hedersdoktorer 2023 är 16 januari 2023.

Observera att kandidaterna inte bör informeras om att de är nominerade.

Då förebilder är mycket viktiga, och flertalet tidigare utsedda hedersdoktorer är män, vill fakulteten särskilt uppmärksamma att aktivt arbeta för att identifiera kvinnliga kandidater. Det eftersträvas även en jämn spridning över fakultetens verksamhetsområde över tid.

Samtliga hedersdoktorer vid Tekniska högskolan Visa/dölj innehåll

2022
Arnold Tukker, Lena Miranda, Åke Axelsson

2021
Inga hedersdoktorer utsedda på grund av pandemin

2020
Jeanette M. Wing, George Malliaras, Cynthia H. McCollough (promoveras 2022)

2019
Linda Keeling, Nashwa Eassa, Peter Wallenberg Jr

2018
Jan Carlson

2017
Hiroshi Amano, Marie Rådbo

2016
Drew Berry, Johan Söderström, Jill Trewhella

2015
Thomas L Marzetta, Mathias Schubert

2014
Natalia Dubrovinskaia, Leonid Dubrovinsky, Heli Jantunen

2013
Henry Etzkowitz, Charles W Tu

2012
Göran Lundin

2011
Anders Wijkman, Christer Öjdemark

2010
Michel Gevers, Marie Westrin

2009
Ivan Petrov

2008
Bengt Åke Bengtsson, Malik Ghallab

2007
Li-Chyong Chen, Åke Svensson

2006
Carter Emmart, Neil B Ingels, Carl-Henric Svanberg, Lu Yongxiang

2005
Mireille Bousquet-Mélou, Håkan Eriksson, Fredrik Lundberg, Torsten Sylvén

2004
Sören Gyll, John Woolam

2003
Uno Alfredéen, David L. Allara, Gunnar Björklund, Shulamith Schlick

2002
Luigia Carlucci Aiello, David T. Clark

2001
Isamu Akasaki, Thomas J. Allen, Almas F. Sadreev

2000
Jean-Luc Brédas, Michael Florian, Richard H. Friend

1999
John U Farley, Bengt Halse, Cleve Moler

1998
Maurice C Bonney, Wolfgang Göpel, Shoogo Ueno, Wolfgang Wahlster

1997
Olli Martio, Michael Pepper, Masaru Shiotani

1996
Germund Dahlquist, A. J. Heeger, Mark S Pinsker, Rolf Wirtén

1995
Robert Glass, Thomas Magnanti, Huang Tuy

1994
Arne Bennborn; Palle Pagsberg, Tatsuo Tagawa

1993
Wolfgang Backé, Bjarne Däcker, Viktor P Havin, James L Merz

1992
Joseph E Greene, Gunnar Hoppe

1991
Jerome B Cohen

1990
Thomas Kailath, Alan G MacDiarmid, Homer Warner

1989
Percy Barnevik, Gabor Herman, Ira Horowitz

1987
Stig Hagström, Ingvar Lindqvist, Sigvard Tomner

1986
John H Argyris, John McCarthy, Alfred Fettweis, Tryggve Holm

1984
Erik Bratt, Gene Golub, Ivar Waller

1982
Per-Erik Danielsson, Gösta Luthman

1980
Hans Ahlmann, Grace Murray Hopper, Azriel Rosenfeld

1977
Robert F Rushmer, J C Tanner

1975
Georg B Dantzig, Erik Johnsson, Neville Mott, William Spicer, Maurice V Wilkes

1973
Frid Wänström

Hedersdoktorer vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll