Astronauten Marcus Wandt och kvantfysikern och Nobelpristagaren Anton Zeilinger är utsedda till 2024 års hedersdoktorer vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Marcus Wandt, hederdoktor 2024

Marcus Wandt är astronaut vid ESA och chefstestpilot på Saab. Han är också överstelöjtnant och stridspilot i svenska Flygvapnet vid Norrbottens flygflottilj. Marcus Wandt är utbildad civilingenjör inom elektroteknik på Chalmers tekniska högskola som också har utsett honom till hedersdoktor. 

Porträtt av man på rymdstation (Marcus Wandt)Marcus Wandt, blir hedersdoktor 2024 vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.Fotograf ESA – Marcus Wandt

Marcus Wandt utses till teknologie hedersdoktor. Som Sveriges tredje astronaut i rymden har han bidragit till ett ökat teknikintresse i hela landet. Under sin tid som chefsprovflygare på Saab har Marcus Wandt deltagit i flera forskningsprojekt inom flygområdet. Just flyg är ett viktigt forskningsområde för Linköpings universitet där Saab och LiU har ett långvarigt strategiskt partnerskap inom både forskning och utbildning

Anton Zeilinger, hedersdoktor 2024

Anton Zeilinger är professor emeritus i fysik vid Wiens universitet, och var fram till 2022 ordförande för den österrikiska vetenskapsakademin. Tidigare var han vetenskaplig ledare för Institutet för kvantoptik och kvantinformation i Wien. Han har mottagit många priser och utmärkelser under en lång karriär med Nobelpriset i fysik 2022 som kronan på verket.

Porträtt av skäggig man (Anton Zeilinger)Anton Zeilinger, utsedd till hedersdoktor 2024 vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Fotograf Jacqueline Godany

Anton Zeilinger utses till teknologie hedersdoktor för sina insatser inom kvantteknologi. Bland annat har han gjort banbrytande experiment med snärjda, eller ”sammanflätade”, fotoner som bryter mot Bells teorem. Experimentet banar väg för kvantinformationsvetenskap, som använder kvantmekaniska system för informationsbehandling och informationsöverföring, vilket ger högre beräkningskraft och säkrare kommunikation.

Nominering

Vem som helst kan nominera en person till hedersdoktor vid Tekniska högskolan.

Tekniska högskolans policy är att till hedersdoktorer utse i första hand vetenskapligt mycket välmeriterade personer med personlig koppling till verksamheten vid Tekniska högskolan, avseende

  • forskning
  • forskarutbildning eller annat vetenskapligt utbyte, eller
  • undervisning och pedagogisk utveckling.

Även personer utanför akademin som har stor betydelse för Tekniska högskolan kan utses till hedersdoktorer. Den som redan är teknologie doktor vid en svensk teknisk fakultet/högskola kan normalt inte bli teknologie hedersdoktor vid Tekniska högskolan.

Namnförslag och helst CV samt kortfattad motivering lämnas till Tekniska fakultetsstyrelsens sekreterare Margareta Johansson. Sista dagen att nominera en person inför 2024 är 17 januari 2024.

Observera att kandidaterna inte bör informeras om att de är nominerade.

Då förebilder är mycket viktiga, och flertalet tidigare utsedda hedersdoktorer är män, vill fakulteten särskilt uppmärksamma att aktivt arbeta för att identifiera kvinnliga kandidater. Det eftersträvas även en jämn spridning över fakultetens verksamhetsområde över tid.

Hedersdoktor 2023

Charlotta Sund är 2023 års hedersdoktor vid Tekniska högskolan vid LiU.

Foto Anna Nilsen

Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska Verken i Linköping, är 2023 års hedersdoktor vid Tekniska högskolan vid LiU.

Charlotta Sund blir teknologie hedersdoktor för sitt engagemang i samverkan med universitetet och sitt starka intresse för att etablera Linköping och Östergötland som världens mest resurseffektiva region. Hon är vd och koncernchef för det kommunala bolaget Tekniska verken i Linköping och utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Under Charlotta Sunds ledning har Tekniska verken ytterligare tagit till sig forskningsresultat från LiU kring bland annat industriell symbios, biogas och tjänsteutveckling. Därmed bidrar hon till att forskning från Linköpings universitet skapar nytta för miljö, samhälle och regionens invånare.

”Infrastruktur för resurseffektivt samhälle”

Se Charlotta Sunds hedersdoktorsföreläsning på LiU 26 maj 2023.

Teknologie hedersdoktorer 1973-2023

2023
Charlotta Sund

2022
Arnold Tukker, Lena Miranda, Åke Axelsson

2021
Inga hedersdoktorer utsedda på grund av pandemin

2020
Jeanette M. Wing, George Malliaras, Cynthia H. McCollough (promoveras 2022)

2019
Linda Keeling, Nashwa Eassa, Peter Wallenberg Jr

2018
Jan Carlson

2017
Hiroshi Amano, Marie Rådbo

2016
Drew Berry, Johan Söderström, Jill Trewhella

2015
Thomas L Marzetta, Mathias Schubert

2014
Natalia Dubrovinskaia, Leonid Dubrovinsky, Heli Jantunen

2013
Henry Etzkowitz, Charles W Tu

2012
Göran Lundin

2011
Anders Wijkman, Christer Öjdemark

2010
Michel Gevers, Marie Westrin

2009
Ivan Petrov

2008
Bengt Åke Bengtsson, Malik Ghallab

2007
Li-Chyong Chen, Åke Svensson

2006
Carter Emmart, Neil B Ingels, Carl-Henric Svanberg, Lu Yongxiang

2005
Mireille Bousquet-Mélou, Håkan Eriksson, Fredrik Lundberg, Torsten Sylvén

2004
Sören Gyll, John Woolam

2003
Uno Alfredéen, David L. Allara, Gunnar Björklund, Shulamith Schlick

2002
Luigia Carlucci Aiello, David T. Clark

2001
Isamu Akasaki, Thomas J. Allen, Almas F. Sadreev

2000
Jean-Luc Brédas, Michael Florian, Richard H. Friend

1999
John U Farley, Bengt Halse, Cleve Moler

1998
Maurice C Bonney, Wolfgang Göpel, Shoogo Ueno, Wolfgang Wahlster

1997
Olli Martio, Michael Pepper, Masaru Shiotani

1996
Germund Dahlquist, A. J. Heeger, Mark S Pinsker, Rolf Wirtén

1995
Robert Glass, Thomas Magnanti, Huang Tuy

1994
Arne Bennborn; Palle Pagsberg, Tatsuo Tagawa

1993
Wolfgang Backé, Bjarne Däcker, Viktor P Havin, James L Merz

1992
Joseph E Greene, Gunnar Hoppe

1991
Jerome B Cohen

1990
Thomas Kailath, Alan G MacDiarmid, Homer Warner

1989
Percy Barnevik, Gabor Herman, Ira Horowitz

1987
Stig Hagström, Ingvar Lindqvist, Sigvard Tomner

1986
John H Argyris, John McCarthy, Alfred Fettweis, Tryggve Holm

1984
Erik Bratt, Gene Golub, Ivar Waller

1982
Per-Erik Danielsson, Gösta Luthman

1980
Hans Ahlmann, Grace Murray Hopper, Azriel Rosenfeld

1977
Robert F Rushmer, J C Tanner

1975
Georg B Dantzig, Erik Johnsson, Neville Mott, William Spicer, Maurice V Wilkes

1973
Frid Wänström

Hedersdoktorer vid Linköpings universitet