Det finns möjlighet att hyra universitetets lokaler.

Bokningsförfrågan

Gör en bokningsförfrågan via något av formulären nedan.

Det går att göra tre typer av förfrågningar: lokalbokning, disputationer på Campus US och evenemang.

Lokalhyra

Lokalhyran för universitetets gemensamma lokaler är baserat på lokalernas storleksklass. Storleksklassen avgörs av antalet platser i lokalen. Bokningspass används för att effektivisera lokalanvändningen.

Priser fr.o.m. 2024-01-01

Storleksklass Pris per timme
10-25 platser 320 kr
26-50 platser 500 kr
51-79 platser 575 kr
80-149 platser 775 kr
150- platser 1190 kr

Alla priser är exklusive moms. Ingen moms tillkommer.

Debitering sker per påbörjat bokningspass som avrundas till hela klocktimmar. Det innebär att man betalar för antalet hela klocktimmar som bokningspasset upptar, även om bokningen inte fyller hela tiden. Exempel: Om en bokning läggs klockan 09.15-11.00 betalar man alltså mellan 08.00-12.00.

Undantag är lunchpass klockan 12.15-13.00 samt efter klockan 17.00. Då betalar man för heltimmesbokningar där varje påbörjad timme debiteras som heltimme. Dessa undantagstider samt helger och utanför terminstid behöver bokningar inte följa bokningspassen. 

Bokningspass

Följande bokningspass tillämpas på samtliga campus:
 
Tvåtimmars-pass: 08:15-10.00, 10:15-12.00, 13:15-15.00 och 15:15-17.00.
Tretimmars-pass: 10:15-13.00, 12:15-15:00 och 15:15-18:00.
Fyratimmars-pass: 08:15-12:00 och 13:15-17:00.

Kontakt

Mejla till schemaochlokalbokning@liu.se.
Vid brådskande ärenden, ring växeln 013-28 10 00.

Hitta bokning och lokal

Sök på schema och bokningar här:

https://cloud.timeedit.net/liu/web/?en=t

Karta

Sökbar karta för alla campus (LiU:s karttjänst Mazemap)

Boka lokal

OBS! Du ska se ett ärendenummer efter att du tryckt på skicka-knappen, annars har något gått fel. Du ska även få ett bekräftelsemail på att ett ärende skapats.

Ser du inte ett ärendenummer/bekräftelsemail efter inskickning, skicka bokningen till schemaochlokalbokning@liu.se

Boka disputation på Campus US

OBS! Du ska se ett ärendenummer efter att du tryckt på skicka-knappen, annars har något gått fel. Du ska även få ett bekräftelsemail på att ett ärende skapats.

Ser du inte ett ärendenummer/bekräftelsemail efter inskickning, skicka bokningen till schemaochlokalbokning@liu.se

Boka evenemang

OBS! Du ska se ett ärendenummer efter att du tryckt på skicka-knappen, annars har något gått fel. Du ska även få ett bekräftelsemail på att ett ärende skapats.

Ser du inte ett ärendenummer/bekräftelsemail efter inskickning, skicka bokningen till schemaochlokalbokning@liu.se