Linköpings universitets har en logotyp. Här hittar du logotypen i olika filformat och riktlinjer för hur den får användas. 

Logotypen finns i en svensk version som används vid kommunikation på svenska och en internationell version som används vid kommunikation på engelska eller andra språk.

Logotypen får användas fritt när Linköpings universitet står som avsändare eller medverkar som samarbetspartner. Däremot får logotypen inte användas i reklam- eller marknadsföringssyfte utan godkännande från Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Ladda ner logotypen

Grundregler

Använd logotypen enligt följande:

  • Logotypen ska endast användas i de utföranden som anges här. Den får inte förändras, skalas eller beskäras på något annat sätt. 
  • Logotypen används i svart mot ljus bakgrund eller i vitt mot mörk bakgrund, aldrig i någon annan färg. Undantag kan göras för foliering, lack, prägling etc.
  • Logotypen består av ett figurmärke och namnet Linköpings universitet. Dessa delar ska inte separeras.
  • I all kommunikation på andra språk än svenska används logotypen med Linköping University.
Linköpings universitets primära logotyp i svart.

Ladda ner logotypen här

LiU:s primära logotyp

LiU:s sekundära logotyper

Formatet png passar för webben medan eps är bäst lämpat för tryck. 

Hur logotypen får användas

Hur logotypen används vid samarbete

LiU som huvudavsändare

  • Använd LiU:s logotyp för att markera avsändare, samarbetspartners logotyper finns på tydligt avskild yta från LiU:s logotyp.
  • Använd LiU:s visuella identitet. Inga andra visuella element från samarbetspartners används förutom deras logotyper. Medarbetare vid LiU hittar all information om den visuella identitet på intranätet.

LiU som medverkande samarbetspartner

  • Använd LiU:s logotyp och/eller namn.
  • Använd inga andra visuella element från LiU:s visuella identitet. 

LiU som jämnbördig part eller likvärdig avsändare i ett samarbete

  • Använd LiU:s logotyp och/eller namn.
  • Använd något av alternativen LiU som huvudavsändare eller LiU som medverkande samarbetspartner och kommunicera utifrån den visuella identitet som är mest välkänd/anpassad för målgruppen, eller använd en neutral visuell identitet utan några element från deltagande parters visuella identiteter.

Att markera underordnad avsändare

Det finns bara ett varumärke och en logotyp vid Linköpings universitet. Vid sidan av varumärket finns en rad underordnade avsändare som benämns med namn. Dessa avsändare kan vara organisatoriska enheter, företeelser, projekt eller grupperingar. Kontakta din samarbetspartner vid LiU eller varumarke@liu.se för att få mer information om underordnad avsändare och hur den markeras.

Praktisk information

Logotypens versioner

Det finns en primär logotyp, med namnet till höger, och två sekundära versioner för placering på ytor med udda format. Använd i första hand den primära versionen. Logotypen finns i en svensk version som används vid kommunikation på svenska och en internationell version som används vid kommunikation på engelska eller andra språk. Logotypen används endast i svart eller vitt.

Friyta

För att logotypen ska synas tydligt ska den alltid ha viss marginal till intilliggande bilder, texter med mera. Anvisningarna här anger minsta friyta; den får gärna vara större. Den minsta tillåtna marginalen är inbäddad i de tillgängliga logotypfilerna. Se exakt marginal i manualen för logotypen nedan.

Storlekar

Det finns inga fasta storlekar på logotypen, men storlekarna nedan är lämpliga för ett antal vanliga trycksaks­ format. Minsta rekommenderade bredd för den primära logotypen är 25 mm. De sekundära logotyperna, som används när utrymmet kräver ett annat format, bör vara stora nog så att namnet kan utläsas tydligt: bred sekun­där logotyp minst 25 mm, smal sekundär logotyp minst 20 mm.

Fullständig manual för LiU:s logotyp:

Kontakt