Genom studentmedarbetartjänster får LiU:s studenter möjligheter att utvecklas och omsätta sina kunskaper i ett riktigt jobb. De får värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt arbetsgivaren får nytta av kompetens från LiU

Tre studenter samtalar vid en datorskärm Foto Charlotte Perhammar

Som studentmedarbetare får studenterna en chans att omsätta teoretiska kunskaper till praktik, samtidigt de får in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden. Studenterna är en viktig pusselbit då de kan bidra med kunskap och nya idéer inom sina kompetensområden.

Studentmedarbetare är ett samverkansprojekt mellan LiU och ett flertal kommunala arbetsgivare i regionen som har pågått sedan 2014. Utlysningar av tjänster sker vid två tillfällen varje år, ibland mot specifika yrkesområden och ibland med en större bredd. Det är endast studenter som studerar sitt sista år som kan ansöka. 

 

Nu söker vi studentmedarbetare med start hösten 2024

Höstens uppdrag spänner över flera olika områden

Ta chansen att få värdefull erfarenhet!

Är du intresserad av att utvecklas och få omsätta dina kunskaper i ett riktigt arbete? Kul! Som studentmedarbetare får du värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som vi får nytta av just din kompetens.

Som studentmedarbetare får du en unik möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik, samtidigt som du får in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden. Du är viktig för arbetsgivarna då du kan bidra med kunskap och nya idéer inom ditt kompetensområde.

Som studentmedarbetare får du:

  • En visstidsanställning
  • Uppdrag
  • Handledning
  • Introduktion
  • Nätverk

Kravet för att bli studentmedarbetare är att du HT-24 påbörjar ditt sista utbildningsår. Anställningsformen är en tidsbegränsad anställning motsvarande cirka 20-25 % beräknat på heltid under två terminer med start augusti/september 2024.

Läs om Catrin som fick ett eftertraktat jobb på Linköpings kommun efter uppdraget som studentmedarbetare.

Utveckla dig själv - och oss!

Se vad de olika arbetsgivarna har för uppdrag på följande länkar:

Studenten som resurs – win win för alla parter

LiU, med över 37 000 studenter, är en enorm kompetensbank, och studenterna är mycket eftertraktade och väl anställningsbara efter avslutad utbildning. Detta beror till stor del på det effektiva samarbetet med kommuner och näringsliv.

Det säger Anna Maria Lönn Wahlqvist som arbetar som samverkansutvecklare sedan tio år. Hennes uppdrag är att matcha kunskap och kompetens mellan LiU och det omgivande samhället, till nytta både för studenter, näringslivet och den offentliga sektorn.

– Vi jobbar åt båda håll, berättar hon, och det finns många olika sätt att samverka.

En av samverkansformerna är studentmedarbetaruppdraget, som används av kommuner och kommunala bolag. Ett sådant uppdrag hade Mathilda Arvidsson, 25, när hon studerade på samhällsplanerarprogrammet.

– Det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors skulle utvidga sin verksamhet och såg ett behov av att utveckla den sociala hållbarheten och sökte en studentmedarbetare inom samhällsplanering.

Mathilda sökte direkt och idag har hon bara gott att säga om uppdraget:
– Det är en stor fördel att få se hur det går till i verkligheten och även som elev känner man verkligen att man har något att bidra med till diskussionen. Som resurs kommer man ju med kunskaper och verktyg från den allra senaste forskningen inom området.

När det gäller näringslivet finns andra sätt att samverka, bland annat genom en sajt som heter studentuppdrag.se där lärare kan lägga ut projektkurser där de behöver riktiga case och där företagen kan göra en ansökan.

– För företagen blir det en hjälp att strategiskt fundera kring hur man ska hitta kompetent personal och få in färsk forskning från universitetet. Studenterna som kommer ut i arbetslivet får sina kunskaper testade och kan komma med nya infallsvinklar samtidigt som de bygger sitt CV, får värdefull arbetslivserfarenhet och knyter nya kontakter, säger Anna Maria.

Även för universitetet är det betydelsefullt, fortsätter hon:
– Forskningen och undervisningen behöver få influenser och utmaningar från samhället. När allt fungerar som det är tänkt blir det en win-win för alla parter.

När nöjdkundundersökningar genomförs så har det enbart gett positiv feedback och det är en bekräftelse på att det fungerar, menar hon. Genom samverkansarbetet kommer LiU också närmare näringslivet och det är något som alla universitet behöver satsa på.

– Kvalificerad personal är viktig för framtiden, avslutar Anna Maria Lönn Wahlqvist.
 
Porträtt på Anna Maria Lönn och Mathilda Arvidsson

Anna Maria Lönn Wahlqvist (till vänster) är samverkansutvecklare på LiU och menar att studentmedarbetare är betydelsefulla för LiU då forskningen behöver få influenser från samhället. Mathilda Arvidsson har bara gott att säga om uppdraget som studentmedarbetare på Sankt Kors.

Kontakta oss om du vill veta mer