Sociala relationer, ledarskap för lärande, mobbning, konflikthantering är några perspektiv som påverkar barn och elever dagligen i skolan och klassrummet. För att skapa en lyckad skolgång för barn och elever krävs ökad kunskap och verktyg för ledarskap i klassrummet.

Seminarieserien kommer att belysa ledarskap utifrån beprövad erfarenhet och forskning. Målet är att du som lärare ska få en ökad kunskap om ledarskap i klassrummet och skolan, bland annat med anknytning till sociala relationer, ledarskap för lärande/didaktiskt ledarskap samt mobbning och konflikthantering. Dessa perspektiv på ledarskap och många fler påverkar barn och elever dagligen och därför fokuserar seminarieserien på ledarskap som verktyg för att underlätta för lärare att skapa en lyckad skolgång för barn och elever.

Seminarieserien kommer att vara helt på distans via det digitala verktyget Zoom. Det gör att vi minskar både tid och kostnader för resor och dessutom sparar vi på miljön.

Målgrupp: Seminarieserien vänder sig till lärare i alla skolformer i Östergötland. Orter där LiU har decentraliserade lärarutbildningar kan delta i mån av plats. Programmet kommer mest inrikta sig till mellanstadie- högstadie- och gymnasielärare. Du som fullföljer hela seminarieserien kommer att tilldelas ett intyg.

Tid: Seminarieserien kommer ske läsåret 22/23. Tre seminarietillfällen per termin; klockan 15.30-17 (september-november och januari-mars).

Plats: Digitalt via verktyget Zoom.

Kostnad: Seminarieserien är kostnadsfri.

Anmälan: Anmälan är stängd

Seminarieserien arrangeras av LiU Skolsamverkan som en del av Skolsamverkan Öst.

Välkommen till den tematiska seminarieserien 2022-2023!

Program

De fyra första seminarietillfällena fokuserar på ledarskap för lärande i klassrummet och de två sista på mobbning och konflikthantering. Samtliga seminarietillfällen är digitala.

 • 27 september 2022 klockan 15.30-17.00
  Didaktiskt ledarskap och lärares överväganden
 • 25 oktober 2022 klockan 15.30-17.00
  Att hantera kunskapsmässiga utmaningar
 • 29 november 2022 klockan 15.30-17.00
  Att hantera sociala och emotionella utmaningar
 • 24 januari 2023 klockan 15.30-17.00
  Kollegiala observationer av didaktiskt ledarskap
 • 28 februari 2023 klockan 15.30-17.00
  Lärares ledarskap och mobbning bland elever: en av skolans utmaningar
 • 28 mars 2023 klockan 15.30-17.00
  Nyblivna lärares perspektiv på att hantera utmaningar och konflikter i skolan

Kontakt

Skolsamverkan