Fotografi av Elif Härkönen

Elif Härkönen

Universitetslektor, Docent

Elif Härkönen är expert på svensk, europeisk och amerikansk värdepappersmarknadsrätt, bankrätt och aktiebolagsrätt. Hon är särskilt intresserad av hållbarhet på finansmarknaden, Fin Tech-reglering och corporate governance och ekonomiskt brottslighet.

Docent och universitetslektor

Elif Härkönen arbetar på avdelningen för Affärsrätt.

Hon har publicerat en bok samt artiklar inom amerikansk och europeisk börsrätt, CSR-frågor, straffrättsligt ansvar för juridiska personer samt islamisk rätt.

Hennes avhandling behandlar amerikansk och europeisk värdepappersmarknadsrätt, med inriktning på informationsgivning i aktiemarknadsbolag. Hennes senaste forskning behandlar dels frågor rörande företagens ansvar för barnsexturism, dels frågor rörande den börsrättsliga regleringen av crowdfunding. 

Erfarenhet

Elif Härkönen började arbeta på avdelningen för affärsrätt vid Linköpings universitet år 2011. Hon undervisar på det affärsjuridiska programmet inom ämnesområdena aktiebolagsrätt, börsrätt, konkurrensrätt samt amerikansk affärsrätt. Innan hon började på Linköpings universitet, arbetade hon på Göteborgs universitet och undervisade på juristprogrammet inom ämnesområdena aktiebolagsrätt, börsrätt, amerikansk rätt samt turismjuridik. 

Elif Härkönen fick sin LL.M. examen i internationell och komparativ rätt från Tulane Law School år 2011 och sin jur. kand examen från Göteborgs universitet under år 2002. Hon fick sin doktorsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet år 2013. Hon är medlem i delstaten New Yorks advokatsamfund.

Korta fakta

Forskningsområden

 • Värdepappersmarknadsrätt/börsrätt inom EU & USA
 • Bankrätt & Fin Tech-reglering
 • Corporate Social Responsibility (CSR)/ hållbar utveckling av aktiebolag
 • Aktiebolagsrätt​
 • Internationell affärsrätt (handelsavtal, investeringar)

Undervisning

 • Fördjupningskurs i bankrätt
 • Fördjupningskurs i börsrätt
 • The Role of Law in a Globalized World
 • IT-rätt

CV

 • Docent, Linköpings universitet, 2018
 • Certificate of Qualification in Canadian Law (NCA), 2017 
 • Medlem i delstaten New Yorks advokatsamfund, USA, 2014
 • Junior universitetslektor, Linköpings universitet, Sverige, 2013
 • Doktor i civilrätt, Göteborgs universitet, Sverige, 2013
 • Jur. kand. examen, Göteborgs universitet, Sverige, 2002
 • LL.M. i International Law, Tulane Law School, USA, 2001

Publikationer

Omslag för publikation 'Bokomslag.'
Elif Härkönen, Thomas Neumann, Cecilie Højvang Christensen (2022)

Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business: A Commentary , s.765-783

Omslag för publikation 'Bokomslag'
Atsuko Hashimoto, Elif Härkönen, Edward Nkyi (2021)

2024

Andrea Fried, Elif Härkönen (2024) Organising regulation - A discourse analysis of digital operational resilience in regulatory conversations

2022

Elif Härkönen, Thomas Neumann, Cecilie Højvang Christensen (2022) The regulation of crowdfunding in the Nordic countries Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business: A Commentary, s. 765-783
Elif Härkönen (2022) ECSPR versus the United States crowdfunding regime Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business: A Commentary, s. 796-807

Studie om företags ansvar och barnsexhandel

Nyheter

Organisation