Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Beskedet skickas till den mailadress du angav i ansökan ca 2 månader efter sista ansökningsdag. Med beskedet får du en individuell studieplan som visar vilken lärarexamen du är antagen mot och vilka kurser du ska läsa.

För att tacka ja till din plats måste du skicka in en registreringsblankett. Registreringsblanketten och eventuella kompletteringar (till exempel aktuellt anställningsavtal) ska vara oss tillhanda senast det datum som anges i antagningsbeskedet.


Registrering och LIU-IDVisa/dölj innehåll

Du behöver skaffa ett eduID så snart som möjligt. Inför terminstart behöver du aktivera ditt LiU-id och registrera dig på kurs/kurser.

1. Skaffa eduID

Skaffa ett eduID så snart som möjligt (observera länken). Detta måste du göra redan nu. 

2. Aktivera ditt LiU-ID

Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. Gå in på minit.liu.se/account och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 17 januari. Detsamma gäller för dig som har ett LIU-ID men behöver återställa ditt lösenord.

3. Registrera dig

I början av varje termin måste du registrera dig på de kurser du ska läsa. Första terminen i VAL-programmet hjälper vi dig med registrering. Om du redan har börjat VAL ska du själv registrera dig på de nya kurserna när terminen startar. Det gör du med ditt LIU-ID i Studentportalen.

Schema och kursinformationVisa/dölj innehåll

Du ska följa schemat för den kurs/de kurser som står i din individuella studieplan. Du ansvarar själv för att ta reda på kursinformation och schema.

I de flesta kurser samläser du med studenter från andra lärarprogram eller fristående kurser. Normalt ges kurserna på halvfart och distans med regelbundna campusträffar i Linköping.

Schema för kurser som går vårterminen 2022 publiceras 22 december. Du hittar schemat i Timeedit, ange kurskod för den kurs du ska läsa. Tänk på att mindre ändringar av schemat kan förekomma och att det är viktigt att stämma av schemat i en kurs regelbundet för att inte missa något.  

Information om kursplan och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studieinfo. Hitta din kurs genom att söka på kurskoden. Se till att du får upp aktuell termin.

Under kursens gång använder du kursplattformen LISAM för kursinformation, samarbetsytor, inlämningar med mera.

Preliminära datum våren 2022 för några vanliga kurser

Här hittar du preliminära datum och tider för undervisning i några av de vanligaste kurserna i VAL. I många kurser förekommer koncentrerad undervisning på campus vid några tillfällen. Det finns också kurser som bara digital undervisning via Zoom och några kurser där både fysiska träffar och digitala träffar förekommer. 

Period 1 - preliminärt schema

Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp (9KP202/9VA202/9FVG01)

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp (9KP101/9VA101/9FVG02)

Undervisningens sociala processer 7,5 hp (9KPA05)

Undervisningens specialpedagogiska processer 7,5 hp (9KPA07)

Att leda och handleda didaktiska processer 7,5 hp (9KPA08)

Verksamhetsförlagd utbildning (9KPV01, 9KPA14, 9KPA15, 9VAA02, 9VAA11)

Forskningsmetodiska begrepp och redskap i skolan 7,5 hp (LULV06)

Matematik för grundlärare F-3 och 4-6 15 hp (9FVG16/17)

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7,5 hp (9FVG12)

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7,5 hp (9FVG13)

Period 2 - preliminärt schema

Undervisningens didaktiska processer 7,5 HP (9KP304)

Att leda och handleda didaktiska processer 7,5 hp (9KPA08)

Den professionella läraren i en lärande organisation 7,5 hp (9KPA12)

Bedömning och betygsättning i didaktiska processer 7,5 hp (9VAA09)

Verksamhetsförlagd utbildning (9KPV01, 9KPA15, 9VAA02, 9VAA10, 9VAA11, 9VAA12)

Barnlitteratur och litteraturdidaktik mot F-3 och 4-6, 7,5 hp (9FVG14/15)

StudieplaneringVisa/dölj innehåll

VAL ges normalt på halvtid. Det motsvarar 20 timmars studier per vecka. För att klara av studierna samtidigt som du jobbar är det viktigt att planera din studietid. Arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig tid för studier, men diskutera gärna om du kan få något stöd eller anpassning av schemat. Det är viktigt att följa med i kurserna och närvara på undervisningstillfällena

Verksamhetsförlagd utbildningVisa/dölj innehåll

En del kurser innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om det är lämpligt får den i överenskommelse med din rektor genomföras på egen skola. I annat fall hjälper vi till med placering.

Läs mer på VFU-portalen.

Mer informationVisa/dölj innehåll

Stöd under studierna

Som student på LiU har du möjlighet att få stöd via till exempel Studenthälsan och språkstöd genom Språkcentrum. Du har också rätt till extra stöd under studenttiden om du har en funktionsnedsättning, dyslexi eller dylikt. Servicen finns både i Linköping och i Norrköping. Kontaktuppgifter hittar du på student.liu.se.

Boende

För dig som inte bor i Linköping kan vi tipsa om boende nära campusområdet:

Efter avslutade studier

När du är klar med dina studier ska du meddela programmet. Därefter kan du ansöka om examensbevis.

När du har fått ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket. Examen ger en grundbehörighet som lärare, men det går att bygga ut sin ämnesbehörighet efter examen om du vill bredda dig.