Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Beskedet skickas till den mailadress du angav i ansökan ca 2 månader efter sista ansökningsdag. Med beskedet får du en individuell studieplan som visar vilken lärarexamen du är antagen mot och vilka kurser du ska läsa.

För att tacka ja till din plats måste du skicka in en registreringsblankett. Registreringsblanketten och eventuella kompletteringar (till exempel aktuellt anställningsavtal) ska vara oss tillhanda senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Registrering och LIU-IDVisa/dölj innehåll

I början av varje termin ska du registrera dig på de kurser du ska läsa. Första terminen i VAL-programmet hjälper vi dig med registrering. Senare terminer ska du registrera dig själv genom Studentportalen.

Alla studenter måste ha ett LIU-ID med tillhörande mailadress. Det ger tillträde till de system och kursplattformar du behöver som student hos oss. Om du inte redan har ett LIU-ID kan du skapa ett själv. Det gör du i två steg:

  1. skaffa ett eduID så snart som möjligt (observera länken)
  2. aktivera sedan ditt LIU-ID med hjälp av ditt eduID när terminen startar (efter 18 augusti).

Detsamma gäller för dig som har ett LIU-ID men behöver återställa ditt lösenord.

I början av varje termin ska du registrera dig på de kurser du ska läsa. Första terminen i VAL-programmet hjälper vi dig med registrering. Om du redan har börjat VAL ska du själv registrera dig på de nya kurserna när terminen startar. Det gör du med ditt LIU-ID i Studentportalen

Schema och kursinformationVisa/dölj innehåll

Du ska följa schemat för den kurs/de kurser som står i din individuella studieplan. Du ansvarar själv för att ta reda på kursinformation och schema. I de flesta kurser samläser du med studenter från andra lärarprogram eller fristående kurser. Normalt ges kurserna på halvfart och distans med regelbundna campusträffar i Linköping.

Schema för kurser som går vårterminen 2021 publiceras 21 december. Du hittar schemat i Timeedit, ange kurskod för den kurs du ska läsa. Tänk på att mindre ändringar av schemat kan förekomma och att det är viktigt att stämma av schemat i en kurs regelbundet för att inte missa något.

Information om kursplan och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studieinfo. Även studiehandledningen brukar finnas här under fliken Övriga dokument. Hitta din kurs genom att söka på kurskoden. Se till att du får upp rätt version (det vill säga aktuell termin).

Under kursens gång använder du kursplattformen LISAM för kursinformation, samarbetsytor, inlämningar med mera.

Med anledning av coronasituationen kommer de flesta undervisningstillfällen under vårterminen att bli digitala. Det innebär att du följer undervisningen via Zoom eller Teams under de tider som anges i schemat. Länkarna läggs ut på kursens LISAM-sida några dagar innan aktuellt undervisningstillfälle.

LiU och coronavirus/covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut om åtgärder för att minska smittspridning. Så påverkas LiU av corona/covid-19.

StudieplaneringVisa/dölj innehåll

VAL ges normalt på halvtid. Det motsvarar 20 timmars studier per vecka. För att klara av studierna samtidigt som du jobbar är det viktigt att planera din studietid. Arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig tid för studier, men diskutera gärna om du kan få något stöd eller anpassning av schemat. Det är viktigt att följa med i kurserna och närvara på campusträffarna.

Verksamhetsförlagd utbildningVisa/dölj innehåll

En del kurser innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om det är lämpligt får den i överenskommelse med din rektor genomföras på egen skola. I annat fall hjälper vi till med placering.

Läs mer på VFU-portalen.

Mer informationVisa/dölj innehåll

Examen

När du är klar med dina studier ska du meddela programmet. Därefter kan du ansöka om examensbevis.

När du har fått ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket. Examen ger en grundbehörighet som lärare, men det går att bygga ut sin ämnesbehörighet efter examen om du vill bredda dig.

Stöd under studierna

Som student på LIU har du möjlighet att få stöd via t ex Studenthälsan och språkstöd genom Språkcentrum. Du har också rätt till extra stöd under studenttiden om du har en funktionsnedsättning, dyslexi eller dylikt. Servicen finns både i Linköping och i Norrköping. Kontaktuppgifter hittar du på student.liu.se.

Boende

För dig som inte bor i Linköping kan vi tipsa om boende nära campusområdet: