Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Antagningsbeskedet meddelas på Antagning.se 14 juni. Dagarna efter kommer du att få ett mail med din individuella studieplan där det framgår vilken examensvariant du är antagen till och vilka kurser du ska läsa.

Ett villkor för att läsa VAL är att du är verksam som lärare på minst halvtid under studietiden. Du som är antagen med villkor måste ladda upp intyg/avtal för höstterminen 2022 på Antagning.se senast 12 augusti för att behålla din plats.

Registrering och LIU-ID Visa/dölj innehåll

Du behöver skaffa ett eduID så snart som möjligt. Inför terminstart behöver du aktivera ditt LiU-id och registrera dig på kurs/kurser.

1. Aktivera LiU-ID

Inför terminsstarten ska du som ny student via Linköpings universitet aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ett användarnamn och lösenord som du använder till våra digitala tjänster.

Gå in på minit.liu.se/account och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 8 augusti. Om du har läst vid LiU tidigare och redan har ett LiU-id behöver du inte skaffa ett nytt. Får du problem med ditt LiU-ID gå i första hand till Vanliga frågor och svar eller kontakta infocenter@liu.se för hjälp. 

2. Registrering

Varje termin måste du registrera dig på de kurser du ska läsa, för att inte förlora din studieplats och för att kunna delta i undervisning och examination. Se din individuella studieplanering som skickas till dig via den mailadress du anmält vid ansökan till programmet. Om du inte registrerar dig inom registreringsperioden förlorar du din plats på programmet. Registreringsperioden för alla kurser du ska läsa i höst är mellan 22 augusti till och med 11 september.

Får du problem med registreringen kontaktar oss via e-post val@uv.liu.se.

3. Avbrott efter registrering

Har du registrerat dig på dina kurser och sedan inte vill fortsätta dina studier måste du meddela oss det. Kontakta oss via e-post val@uv.liu.se och ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.

4. Tacka nej till din plats

Om du inte önskar behålla din plats på programmet behöver du lämna återbud via www.antagning.se. Detta kan du göra innan du har registrerat dig på några kurser.

5. Läs hela checklistan

Checklista för dig som är ny student.

Schema och kursinformation Visa/dölj innehåll

Du ska följa schemat för den kurs/de kurser som står i din individuella studieplan. Du ansvarar själv för att ta reda på kursinformation och schema.

I de flesta kurser samläser du med studenter från andra lärarprogram eller fristående kurser. Normalt ges kurserna på halvfart och distans med regelbundna campusträffar i Linköping.

Schema för kurser hittar du i Timeedit, ange kurskod för den kurs du ska läsa. Tänk på att mindre ändringar av schemat kan förekomma och att det är viktigt att stämma av schemat i en kurs regelbundet för att inte missa något.  

Information om kursplan och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studieinfo. Hitta din kurs genom att söka på kurskoden. Se till att du får upp aktuell termin.

Under kursens gång använder du kursplattformen LISAM för kursinformation, samarbetsytor, inlämningar med mera.

Preliminära datum hösten 2022 för några vanliga kurser

Här hittar du preliminära datum och tider för undervisning i några av de vanligaste kurserna i VAL. I många kurser förekommer koncentrerad undervisning på campus vid några tillfällen. Det finns också kurser som bara digital undervisning via Zoom och några kurser där både fysiska träffar och digitala träffar förekommer. 

Preliminärt schema

Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp (9KP202/9VA202/9FVG01)

Undervisningens sociala processer 7,5 hp (9KPA05)

Bedömning och betygsättning i didaktiska processer 7,5 hp (9VAA09)

Forskningsmetodiska begrepp och redskap i skolan 7,5 hp (LULV06)

Verksamhetsförlagd utbildning (9KPV01, 9KPA14, 9KPA15, 9VAA02, 9VAA11)

Matematikdidaktik F-3 15 hp (9FVG06)

Matematikdidaktik 4-6 15 hp (9FVG07)

Perspektiv på språk F-3 7.5 hp (9FVG10)

Perspektiv på språk 4-6 7.5 hp (9FVG11)

Examensarbete 15 hp (9VA404, 9ÄEGEX)

Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 hp (9TV391)

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp (9KP101/9VA101/9FVG02)

Undervisningens specialpedagogiska processer 7,5 hp (9KPA07)

Den professionella läraren i en lärande organisation 7,5 hp (9KPA12)

Tidigt läs- och skrivlärande F-3 7.5 hp (9FVG08)

Tidigt läs- och skrivlärande 4-6 7.5 hp (9FVG09)

Verksamhetsförlagd utbildning (9VAA02, 9VAA10, 9VAA11, 9VAA12)

Studieplanering Visa/dölj innehåll

VAL ges normalt på halvtid. Det motsvarar 20 timmars studier per vecka. För att klara av studierna samtidigt som du jobbar är det viktigt att planera din studietid. Arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig tid för studier, men diskutera gärna om du kan få något stöd eller anpassning av schemat. Det är viktigt att följa med i kurserna och närvara på undervisningstillfällena

Verksamhetsförlagd utbildning Visa/dölj innehåll

En del kurser innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om det är lämpligt får den i överenskommelse med din rektor genomföras på egen skola. I annat fall hjälper vi till med placering.

Läs mer på VFU-portalen.

Mer information Visa/dölj innehåll

Stöd under studierna

Som student på LiU har du möjlighet att få stöd via till exempel Studenthälsan och språkstöd genom Språkcentrum. Du har också rätt till extra stöd under studenttiden om du har en funktionsnedsättning, dyslexi eller dylikt. Servicen finns både i Linköping och i Norrköping. Kontaktuppgifter hittar du på student.liu.se.

Boende

För dig som inte bor i Linköping kan vi tipsa om boende nära campusområdet:

Efter avslutade studier

När du är klar med dina studier ska du meddela programmet. Därefter kan du ansöka om examensbevis.

När du har fått ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket. Examen ger en grundbehörighet som lärare, men det går att bygga ut sin ämnesbehörighet efter examen om du vill bredda dig.