Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Antagningsbeskedet meddelas på Antagning.se 12 december. Dagarna efter kommer du att få ett mail med din individuella studieplan där det framgår vilken examensvariant du är antagen till och vilka kurser du ska läsa.

VAL kräver att du är verksam som lärare på minst halvtid under studietiden. Du som är antagen med villkor måste ladda upp intyg/avtal för vårterminen 2023 på Antagning.se senast 15 januari för att behålla din plats.

För att tacka ja till VAL ska du registrera dig på dina kurser i början av terminen. Registreringsperioden för våren 2023 är 23 januari till 6 februari. Får du problem med registreringen kontaktar oss via e-post val@uv.liu.se. Om du inte vill behålla din plats lämnar du återbud på Antagning.se

VAL har inget gemensamt upprop eftersom alla läser enligt en individuell studieplan. Vi kommer dock att ha ett digitalt informationspass för nya studenter på tisdag 10 januari klockan 18-19. Zoom-länk till informationspasset skickas ut veckan innan.

Registrering och LIU-ID

Schema och kursinformation

Du ska följa schemat för den kurs/de kurser som står i din individuella studieplan. Du ansvarar själv för att ta reda på kursinformation och schema.

I de flesta kurser samläser du med studenter från andra lärarprogram eller fristående kurser. Normalt ges kurserna på halvfart och distans med regelbundna campusträffar i Linköping.

Vårterminens schema publiceras den 21 december i Timeedit, ange kurskod för den kurs du ska läsa. Tänk på att mindre ändringar av schemat kan förekomma och att det är viktigt att stämma av schemat i en kurs regelbundet för att inte missa något.  

Information om kursplan och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studieinfo. Hitta din kurs genom att söka på kurskoden. Se till att du får upp aktuell termin.

Under kursens gång använder du kursplattformen LISAM för kursinformation, samarbetsytor, inlämningar med mera.

Preliminära datum våren 2023 för några vanliga kurser

Här hittar du preliminära datum och tider för undervisning i några av de vanligaste kurserna i VAL. I många kurser förekommer koncentrerad undervisning på campus vid några tillfällen. Det finns också kurser som bara digital undervisning via Zoom och några kurser där både fysiska träffar och digitala träffar förekommer. 

Preliminärt schema

Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7,5 hp (9KP202/9VA202/9FVG01)

 • 24/1 klockan 9-17 Campus
 • 25/1 klockan 8-16 Campus
 • 30/1 klockan 15-17 Digitalt
 • 20/2 klockan 15-17 Digitalt
 • 28/2 klockan 10-12 Digitalt
 • 1/3 klockan 10-17 Campus
 • 16/3 klockan 13-17 Digitalt
 • 23/3 klockan 10-17 Campus

Dessutom erbjuds digital workshop i akademiskt skrivande klockan 10-12 den 6/2, 6/3 och 20/3.

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7,5 hp (9VA101)

 • 26/1 klockan 15-17 Digitalt
 • 9/2 klockan 15-17 Digitalt
 • 15/2 klockan 15-17 Digitalt
 • 9/3 klockan 10-17 Campus
 • 10/3 klockan 10-15 Campus

Undervisningens sociala processer, 7,5 hp (9KPA05)

 • 2/2 klockan 9-16 Campus
 • 3/2 klockan 9-17 Campus
 • 2/3 klockan 8-17 Digitalt
 • 3/3 klockan 10-17 Digitalt
 • 24/3 klockan 10-16 Digitalt
 • 30/3 klockan 14-18 Campus

(Omtentamen sker på Campus klockan 14-18 den 18/5 och 26/10)

Undervisningens specialpedagogiska processer, 7,5 hp (9KPA07)

 • 1/2 klockan 10-17 Digitalt
 • 2/2 klockan 10-17 Digitalt
 • 8/2 klockan 15-17 Digitalt
 • 15/3 klockan 10-17 Campus
 • 16/3 klockan 8-15 Campus

Att leda och handleda didaktiska processer, 7,5 hp (9KPA08)

 • 3/4 klockan 8.30-16.00 Digitalt
 • 2/5 klockan 9.15-15.00 Campus
 • 3/5 klockan 8.15-17.00 Campus
 • 1/6 klockan 10.15-15.30 Campus
 • 5/6 klockan 16.15-17.00 Digital frågestund

Verksamhetsförlagd utbildning (9VAA02, 9VAA10, 9VAA11, 9VAA12)

9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7.5 hp

 • 23/1 klockan 10-15 Digitalt (period 1)
 • 13/3 klockan 13-17 Digitalt (period 1)
 • 5/4 klockan 10-12 Digitalt (period 2)
 • 22/5 klockan 13-17 Digitalt (period 2)

9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7.5 hp

 • 5/4 klockan 13-15 Digitalt (period 2)
 • 23/5 klockan 13-17 Digitalt (period 2)

9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7.5 hp

 • 23/1 klockan 8-10 Digitalt (period 1)
 • 13/3 klockan 8-12 Digitalt (period 1)
 • 3/4 klockan 8-10 Digitalt (period 2)
 • 22/5 klockan 8-12 Digitalt (period 2)

9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7.5 hp

 • 23/1 klockan 13-15 Digitalt (period 1)
 • 14/3 klockan 13-17 Digitalt (period 1)
 • 6/4 klockan 10-12 Digitalt (period 2)
 • 24/5 klockan 13-17 Digitalt (period 2)

Examensarbete, 15 hp (9VA404, 9ÄEGEX)

 • 25/1 klockan 16-18 Digitalt
 • 1/2 klockan 16-18 Digitalt
 • 9/3 klockan 8-17 Digitalt (Framläggningstillfälle)
 • 1/6 klockan 8-17 Digitalt (Framläggningstillfälle)

Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp (9TV391)

 • 26/1 klockan 8-12 Campus
 • 9/3 klockan 8-12 Campus
 • 4/5 klockan 8-12 Campus

Forskningsmetodiska begrepp och redskap i skolan, 7,5 hp (LULV06)

 • 25/1 klockan 13-17 Digitalt
 • 8/2 klockan 13-17 Digitalt
 • 22/2 klockan 13-16 Digitalt
 • 23/2 klockan 15-17 Digitalt
 • 9/3 klockan 13-17 Digitalt
 • 21/3 klockan 13-17 Digitalt

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp (9FVG12)

 • 23/1 klockan 15-17 Digitalt
 • 30/1 klockan 13-17 Digitalt
 • 13/2 klockan 13-17 Digitalt
 • 27/2 klockan 13-17 Digitalt
 • 13/3 klockan 13-17 Digitalt

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp (9FVG13)

 • 24/1 klockan 15-17 Digitalt
 • 1/2 klockan 13-17 Digitalt
 • 15/2 klockan 13-17 Digitalt
 • 28/2 klockan 13-17 Digitalt
 • 14/3 klockan 13-17 Digitalt

Matematik för grundlärare F-3 och 4-6, 15 hp (9FVG16/17)

 • 25/1  eftermiddag Digitalt
 • 24/2  eftermiddag Digitalt
 • 23/3  klockan 11-14  Digitalt
 • 31/3 klockan l 8-20  Digitalt
 • 7/6  klockan 14-19  Digitalt

Samt resurstid vecka 4-13: Samt v 4-13: tisdag och torsdag 13-16, v 14-22 tisdag och torsdag 13-16 (digitalt)

Geografi 4-6, 7,5 HP (9FVG24)

 • 27/1 Digitalt
 • 3/2 klockan 13-16 Digitalt
 • 17/2 klockan 13-16 Digitalt
 • 3/3 klockan 13-16 Digitalt
 • 17/3 klockan 13-16 Digitalt
 • 31/3 klockan 13-16 Digitalt
 • 14/4 klockan 13-16 Digitalt
 • 21/4 klockan 13-14 Digitalt
 • 28/4 klockan 13-16 Digitalt
 • 12/5 klockan 13-16 Digital
 • 26/5 klockan 13-16 Digitalt
 • 5/6 klockan 13-16 Digitalt
 • 9/6 klockan 13-17 Tentamen

Digitalt studiegruppsarbete : 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 5/5, 19/5

Samhällskunskap 4-6, 7,5 HP (9FVG25)

 • 23/1 klockan 15-17 Digitalt
 • 16/2 klockan 15-17 Digitalt
 • 2/3 klockan 15-17 Digitalt
 • 16/3 klockan 15-17 Digitalt
 • 30/3 klockan 15-17 Digitalt
 • 20/4 klockan 15-17 Digitalt
 • 11/5 klockan 15-17 Digitalt
 • 25/5 klockan 15-17 Digitalt

Undervisningens didaktiska processer 7,5 HP (9KP304)

 • 5/4 klockan 9-16 Campus
 • 19/4 klockan 15-16 Digital frågestund
 • 2/5 klockan 13-17 Campus
 • 3/5 klockan 8-17 Campus
 • 17/5 klockan 15-16 Digital frågestund
 • 7/6 klockan 8-17 Campusförlagt (Muntliga enskilda examinationer)
 • 8/6 klockan 8-17 Campusförlagt (Muntliga enskilda examinationer)
 • 9/6 klockan 8-17 Campusförlagt (Muntliga enskilda examinationer)

Att leda och handleda didaktiska processer, 7,5 hp (9KPA08)

 • 3/4 klockan 8.30-16.00 Digitalt
 • 2/5 klockan 9.15-15.00 Campus
 • 3/5 klockan 8.15-17.00 Campus
 • 1/6 klockan 10.15-15.30 Campus
 • 5/6 klockan 16.15-17.00 Digital frågestund

Den professionella läraren i en lärande organisation 7,5 hp (9KPA12)

 • 4/4 klockan 9-16 Campus
 • 5/4 klockan 9-16 Campus
 • 2/5 klockan 10-16 Campus
 • 29/5 klockan 10-15 Digitalt*
 • 30/5 klockan 10-15 Digitalt*

* Seminarium antingen 29/5 eller 30/5

Bedömning och betygsättning i didaktiska processer 7,5 hp (9VAA09)

 • 11/4 klockan 10-17 Campus
 • 27/4 klockan 8-17 Campus
 • 4/5 klockan 15-17 Digitalt
 • 17/5 klockan 10-17 Campus

Barnlitteratur och litteraturdidaktik mot F-3 och 4-6, 7,5 hp (9FVG14/15)

 • 5/4 klockan 13–17 Digitalt
 • 3/5 klockan 13-17 Digitalt
 • 1/6 klockan 8–12 Digitalt

Studieplanering

VAL ges normalt på halvtid. Det motsvarar 20 timmars studier per vecka. För att klara av studierna samtidigt som du jobbar är det viktigt att planera din studietid. Arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig tid för studier, men diskutera gärna om du kan få något stöd eller anpassning av schemat. Det är viktigt att följa med i kurserna och närvara på undervisningstillfällena

Verksamhetsförlagd utbildning

En del kurser innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om det är lämpligt får den i överenskommelse med din rektor genomföras på egen skola. I annat fall hjälper vi till med placering.

Läs mer på VFU-portalen.

Mer information

Stöd under studierna

Som student på LiU har du möjlighet att få stöd via till exempel Studenthälsan och språkstöd genom Språkcentrum. Du har också rätt till extra stöd under studenttiden om du har en funktionsnedsättning, dyslexi eller dylikt. Servicen finns både i Linköping och i Norrköping.

Studera med funktionsnedsättning

Avbrott efter registrering

Har du registrerat dig på dina kurser och sedan inte vill fortsätta dina studier måste du meddela oss detta. Kontakta val@uv.liu.se och ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.

Boende

För dig som inte bor i Linköping kan vi tipsa om boende nära campusområdet:

Efter avslutade studier

När du är klar med dina studier ska du meddela programmet. Därefter kan du ansöka om examensbevis.

När du har fått ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket. Examen ger en grundbehörighet som lärare, men det går att bygga ut sin ämnesbehörighet efter examen om du vill bredda dig.