Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård - information till dig som är antagen

Utbildningen startar den 25 augusti. Lokal Fasanen, ingång 15, Campus US (uppdaterat 2020-08-18). Uppropet är obligatoriskt! Om du inte kan komma till uppropet måste du i förväg meddela kursansvarig Anne Söderlund Schaller, annars förlorar du din plats. 

Upprop och allmän information som gäller alla specialistutbildningar på medicinska fakulteten vid LiU, kommer att ske.  Därefter ges specifik information för specialistutbildningen inom medicinsk vård. 

Specialistutbildningen läses på halvfart, den består av sju kurser och totalt 60 högskolepoäng (hp). Under hösten är utbildningen campusförlagd till onsdagar och torsdagar ojämna veckor, och tre dagar jämna veckor bör planeras för egen studietid. 

Under höstterminen läses följande kurser: Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp och Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp.

 

Första kursen ” Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp” på programmet kommer delvis att samläsas med specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatri, distrikt och kirurgi vid LiU.

 

En viktig aktivitet som du som student själv måste göra innan kursstart är att se filmen Omvårdnadsbegrepp på avancerad nivå med Carina Berterö, ämnesansvarig professor. Redan på torsdagen vecka 35 kommer C. Berterö leda ett seminarium med s.k. flipped classroom pedagogik. I traditionell pedagogik är strukturen att läraren först har en föreläsning kring ett ämne och att studenten sedan och läser på om detta. Tyvärr leder det ofta till att studenten vid inläsning kommer på frågor kring svåra moment, och då inte har möjlighet att interagera med läraren. Vid flipped classroom läser du som student på ämnet innan föreläsningen, i detta fall genom att se en film, och skapar utifrån det frågor eller reflektioner som du tar med dig till seminariet så att alla studenter kan ta del av svaret. På så sätt blir undervisningen riktad mot de moment som behöver stöd från läraren. 

Klicka på eller kopiera in webbadressen nedan för att komma till nedladdningssidan för filmen. Ladda ner filmen och titta igenom den. Den är uppbyggd som en power pointpresentation med ljud till varje bild. Skriv ner frågor eller funderingar som du sedan tar med dig till seminariet.

 

 

https://liuonline.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=e47087a3-8ef0-4570-9395-506ebb69e0fb&vid=e9c3d7b9-20d2-43d9-8491-0e90bde7c8f5

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är förlagd till termin två (tre veckor) och termin fyra (tre veckor) och genomförs som heltidsstudier. VFU är primärt förlagd till Region Östergötland, men kan förläggas till hemorten eller annat sjukhus om lämplig plats kan beredas.

 

Översikt över hela utbildningstiden bifogas.

 

Medicinska fakultetens pedagogiska metod är problembaserat lärande (PBL) vilket innebär arbete i basgrupp tillsammans med medstudenter och självständiga studier. Basgruppsarbete, seminarier och föreläsningar ger förutsättningar och stöd i din lärandeprocess.  Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån ditt eget behov, repetition av grundkunskap inom anatomi och fysiologi, insikt i vetenskapliga metoder och läkemedelsberäkning. 

 

Läs mer om utbildningen här, där uppdaterad information för ht 20 läggs ut efterhand; https://liu.se/utbildning/program/masm2 

 

Vi ser fram emot att träffa Dig i augusti!

 

 

Vänliga Hälsningar

Kontaktpersoner