Fotografi av Anne Söderlund Schaller

Anne Söderlund Schaller

Universitetslektor

Min forskning är inom området smärta och det är främst patienter med öron, näs och halscancer som har karaktäriserat min forskning. Kommande forskning består bland annat av en utbildningsinsats med sikte mot bättre smärtvård i Region Östergötland.

Min forskning

Smärtbehandling till patienter med öron-, näs- och halscancer

Forskningsprojektet innefattar främst utvidgat arbete med analys av data från mitt avhandlingsarbete, men även att fortsätta att bedriva utvecklingsarbete inom området smärta och smärtrehabilitering för patienter med cancer. Forskargruppen finns på Smärt- och Rehabiliteringscentrum.

Minskad smärta hos inneliggande patienter genom tvärprofessionell kunskapsförbättring i Smärtvård

Projektet åsyftar att förbättra smärtvården för inneliggande patienter inom Region Östergötland. Studien omfattar primärt implementering av fortbildning i smärtbehandling, riktad och anpassad till olika professioner, i detta sammanhang främst läkare och sjuksköterskor. Projektet är under en förberedande fas där strukturella och organisatoriska insatser pågår. I min roll som projektledare har jag ansvar att leda arbetet för forskargruppen som finns på Smärt- och Rehabiliteringscentrum.

Om mig

CV

  • Medicine doktorsexamen 2018
  • Specialistsjuksköterskeexamen inom Anestesisjukvård 2003
  • Specialistsjuksköterskeexamen inom Akut- och ambulanssjukvård 1999
  • Leg Sjuksköterska 1994

Undervisning

  • Jag är kursansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning medicinsk vård, 60hp, som också innefattar undervisning.
  • I grundutbildningen inom Sjuksköterskeprogrammet, 180hp, har jag främst undervisningsuppdrag i termin 4. Undervisningen består bland annat av handledning av basgrupper, omvårdnadsseminarier och att handleda studenter i examensarbete.
  • Därutöver har jag föreläsningsverksamhet för blivande sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och arbetsterapeuter i ämnesområdet smärta.

Publikationer

2022

2021

2019

2018

Forskning

Kollegor

Organisation