Fotografi av Anne Söderlund Schaller

Anne Söderlund Schaller

Universitetslektor

Jag är universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa. Min forskning handlar om patienter som upplever symtom relaterade till smärta och törst.

Min forskning

Jag arbetar främst inom specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot anestesisjukvård och kirurgisk vård.

Kliniskt patientnära forskning inom omvårdnad: patienter med symtomen smärta och törst


Min doktorsavhandling fokuserade på smärta hos öron-, näs- och halscancerpatienter under strålbehandling. Resultaten visade att tidig smärtintensitet och milda depressiva symptom kunde påverka livskvaliteten negativt. Sammanfattningsvis antydde resultaten att patientutbildning och egenvård som komplement till farmakologisk behandling kunde minska smärtintensiteten hos patientgruppen.

Fortsatt forskningsverksamhet innebär att studera biologiska markörer i saliv som kan tänkas spegla smärtintensitet hos patienter med öron-, näs- och halscancer under strålbehandling. Forskningen är tvärvetenskaplig och sker i samarbetet med bland annat sjuksköterskor, läkare, kemister, farmaceuter och tandläkare.

Därtill deltar jag i ett forskningsprojekt som fokuserar på törst hos patienter inom palliativ vård. Projektets mål är att undersöka och beskriva patienters upplevelser, livskvalitet och interventioner relaterade till törst inom den palliativa vården.


Om mig

CV

 • Medicine doktorsexamen 2018
 • Specialistsjuksköterskeexamen inom Anestesisjukvård 2003
 • Specialistsjuksköterskeexamen inom Akut- och ambulanssjukvård 1999
 • Leg Sjuksköterska 1994

Utbildningsuppgrad

 • Kursansvarig i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp
 • Undervisar i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp
 • Handleder och tenterar examensarbeten på grund- och avancerad nivå
 • Handleder arbeten på forskarnivå
 • Basgruppshandledare
 • Kontaktlärare för bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Föreläser på grund- och avancerad nivå inom området smärta.

Forskningsprojekt

 • Upplevd smärta och förekomst av mukosit; dess inverkan på biomarkörer hos patienter med huvud- och halscancer som genomgår strålbehandling
 • Törst hos patienter inom palliativ vård
 • Minskad smärta hos inneliggande patienter genom tvärprofessionell kunskapsförbättring i Smärtvård.

Publikationer

2023

Ellinor Nilsson, Severine Hedberg Dubuc, Nazdar Ghafouri, Anne Söderlund Schaller (2023) Managing Fatigue: Experiences From a 6-week Course for Adults With Cerebral Palsy Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, Vol. 5, Artikel 100300 Vidare till DOI
Maria Friedrichsen, Caroline Lythell, Tiny Jaarsma, Pier Jaarsma, Helene Angstrom, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Hans Thulesius, Christel Hedman, Nana Waldreus, Anne Söderlund Schaller (2023) Thirst or dry mouth in dying patients?-A qualitative study of palliative care physicians experiences PLOS ONE, Vol. 18 Vidare till DOI
Maria Friedrichsen, Caroline Lythell, Nana Waldreus, Tiny Jaarsma, Helene Ångström, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Hans Thulesius, Christel Hedman, Anne Söderlund Schaller, Pier Jaarsma (2023) Ethical challenges around thirst in end-of-life care -experiences of palliative care physicians BMC Medical Ethics, Vol. 24, Artikel 61 Vidare till DOI
Maria Friedrichsen, Nana Waldréus, Tiny Jaarsma, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Pier Jaarsma, Anne Schaller (2023) Ethical challenges around thirst in end-of-life care -experiences of palliative care physicians. BMC Medical Ethics
Maria Friedrichsen, Tiny Jaarsma, Hans Thulesius, Nana Waldreus, Christel Hedman, Pier Jaarsma, Caroline Lythell, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Anne Söderlund Schaller (2023) Assistant nurses & apos; experiences of thirst and ethical dilemmas in dying patients in specialized palliative care-A qualitative study Journal of Advanced Nursing, Vol. 79, s. 4292-4303 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation