Presentation

I mitt avhandlingsarbete är syftet att kartlägga smärta hos öron näs-och halscancerpatienter och att utveckla och förbättra smärtbehandling. Syftet är också att bibehålla livskvalitet och dagliga funktioner för dessa patienter och deras närstående.

Ökad kunskap om olika aspekter av behov och utformande av rehabilitering har blivit alltmer uppenbar. I sitt slutbetänkande konstaterar Rehabiliteringsrådet, 2011, att det behövs fler studier som tar sin utgångspunkt i den kliniska vardagen hos de cancerdrabbade som behöver stöd.

Patienter som har drabbats av öron näs- och halscancer utgör en av de angelägna grupperna i detta avseende. Det gäller bland annat när behandlingen inkluderar strålbehandling då en omfattande smärtproblematik och nedsatt funktion under lång tid kan påverka livskvalitén.

Resultaten kommer ingående belysa smärtans olika dimensioner hos patienter som drabbats av öron näs-och halscancer. Patientgruppen kan oftast behandlas polikliniskt men inga behandlingsstudier om egenvårdande åtgärder har publicerats. Avhandlingsarbetet omfattar strategier där patienten introduceras i individanpassad undervisning om smärta och smärtbehandling samt egenvård.

Resultaten kommer att vara ett värdefullt underlag för möjligheten att utveckla och förbättra behandlingsstrategier, omvårdnad och rehabilitering för patienter med öron näs- och halscancer som upplever smärta.

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

  • Specialistsjuksköterska Anestesiologi 2003
  • Avancerad ambulanssjukvård 1999
  • Leg Sjuksköterska 1994

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll