Presentation

I mitt avhandlingsarbete är syftet att kartlägga smärta hos öron näs-och halscancerpatienter och att utveckla och förbättra smärtbehandling. Syftet är också att bibehålla livskvalitet och dagliga funktioner för dessa patienter och deras närstående.

Ökad kunskap om olika aspekter av behov och utformande av rehabilitering har blivit alltmer uppenbar. I sitt slutbetänkande konstaterar Rehabiliteringsrådet, 2011, att det behövs fler studier som tar sin utgångspunkt i den kliniska vardagen hos de cancerdrabbade som behöver stöd.

Patienter som har drabbats av öron näs- och halscancer utgör en av de angelägna grupperna i detta avseende. Det gäller bland annat när behandlingen inkluderar strålbehandling då en omfattande smärtproblematik och nedsatt funktion under lång tid kan påverka livskvalitén.

Resultaten kommer ingående belysa smärtans olika dimensioner hos patienter som drabbats av öron näs-och halscancer. Patientgruppen kan oftast behandlas polikliniskt men inga behandlingsstudier om egenvårdande åtgärder har publicerats. Avhandlingsarbetet omfattar strategier där patienten introduceras i individanpassad undervisning om smärta och smärtbehandling samt egenvård.

Resultaten kommer att vara ett värdefullt underlag för möjligheten att utveckla och förbättra behandlingsstrategier, omvårdnad och rehabilitering för patienter med öron näs- och halscancer som upplever smärta.

Om mig

CV

  • Specialistsjuksköterska Anestesiologi 2003
  • Avancerad ambulanssjukvård 1999
  • Leg Sjuksköterska 1994

Publikationer

2017

Anne Söderlund Schaller, Elena Dragioti, Gunilla Liedberg, Britt Larsson

Quality of life during early radiotherapy in patients with head and neck cancer and pain

Ingår i Journal of Pain Research

Artikel i tidskrift

2015

Anne Schaller, Britt Larsson, Mona Lindblad, Gunilla M Liedberg

Experiences of Pain: A Longitudinal, Qualitative Study of Patients with Head and Neck Cancer Recently Treated with Radiotherapy

Ingår i Pain Management Nursing

Artikel i tidskrift

2014

Anne Schaller, Gunilla Liedberg, Britt Larsson

How relatives of patients with head and neck cancer experience pain, disease progression and treatment: A qualitative interview study

Ingår i European Journal of Oncology Nursing

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation