Presentation

I mitt arbete som utbildningsadministratör stöttar jag verksamheten med tentamensadministration, schemaändringar och lokalbokning.

Arbetsuppgifter

  • Tentamensadministration Sjuksköterskeprogrammet och Specialistutbildning
  • Inrapportering av betyg i Ladok
  • Tentamensbokningar i TAL
  • Kopiering av tentor till tentamensservice
  • Tentautlämning (Spec.)
  • E-tjänstekort och namnskyltar (Spec.)
  • Service till studenter och lärare
  • Arkivering av kursmaterial

Avdelningsadministration

  • TimeEdit – Schema ändring
  • Lokal bokning och avbokning

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll