HR-funktionen vid HMV


I min roll som HR-samordnare arbetar jag i huvudsak som personaladministrativt stöd inom HR.

Det innefattar bland annat:

 • Registrator för HR-ärenden
 • Utlysning och anställning av amanuenser
 • Ansvarig för postdoktoral stipendieutlysning och framtagande av avtal mm.
 • Stöd kring internationell rekrytering inför och vid ankomst till HMV (Migrationsverket, bostad och övrig etablering)
 • Adjungeringsavtal – inrättning av nya och förlängning av avtal med motpart
 • Emeritusanställningar
 • Varsel
 • Ansvarig för profilprodukter till nyanställda
 • Mottagare av tillbud och arbetsskador
 • Sekreterare i HMV:s lokala samverkansgrupp, LSG
 • Terminalglasögon
 • Försäkringskort för tjänsteresor
 • NOR
 • HLR- utbildning kontaktperson
 • HR-webbredaktör

Nätverk

 • NISS
 • LiU:s HR-administrativa nätverk
 • LiU:s Stipendiumnätverk

Mina närmaste kollegor

Organisation