:

Japan - kultur, tänkande och språk, 5 hp

Traditionell japansk te-ceremoni
Traditionell japansk te-ceremoni oluolu3

Japan - kultur, tänkande och språk, 5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Japan - kultur, tänkande och språk, 5 hp

ST 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Japan - kultur, tänkande och språk, 5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Japan - kultur, tänkande och språk, 5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Är du nyfiken på olika länders kultur och språk, samt hur dessa påverkar människors sätt att tänka och bete sig? Vill du få en inblick i hur människor från länder i Ostasien ser världen? 

Den här kursen tar avstamp i kultur- och idéhistoria för att härleda och jämföra de skillnader som påvisats inom bland annat kognitiv psykologi vad gäller hur kulturell bakgrund påverkar vårt beteende. Kursen behandlar Ostasiens kultur, tänkande och språk i allmänhet, men har en särskild inriktning mot Japan. 

Kursen ges helt på distans och bygger på seminarier och självstudier. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

Kurser i japanska och kurser om Japan Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll