På denna webbsida har vi samlat Linköpings universitets utbud av fristående kurser i japanska och kurser om Japan. Kurserna sträcker sig från nybörjarkurser till mer avancerade kurser för dig som vill utveckla din förmåga att använda japanska i yrkeslivet, och lära mer om Japan.

Akihabara, Tokyo.Akihabara, Tokyo. Foto SeanPavonePhoto

Många börjar att studera det japanska språket eller japansk kultur på grund av personligt intresse. Oavsett om du är mangaläsare, Nintendo-spelare eller funderar på yrkesrelaterad verksamhet i Japan kanske det är dags att ta ditt Japan-intresse till nästa nivå.

Fristående kurser på olika nivåer

Det är användbart att kunna japanska av många skäl och på olika nivåer, från att kunna småprata i sociala sammanhang till att använda språket i yrkeslivet. Våra kurser sträcker sig från nybörjarkurser som ger dig grunden i talad och skriven japanska med ett särskilt fokus på professionella sammanhang, till mer avancerade kurser för dig som vill utveckla din förmåga att använda japanska i yrkeslivet. Vi erbjuder också kurser om Japan och japansk kultur på svenska.

Behärska japanska och bli attraktiv på arbetsmarknaden

Att behärska japanska kommer att förbättra din upplevelse av att resa, bo eller arbeta i Japan. Det kan också bidra till att du blir mer attraktiv för företag som jobbar mot Japan.
Nedan kan du se alla våra kurser. Vi har kurser på svenska som fokuserar på Japan och japansk kultur, sedan nybörjarkurser i japanska och slutligen mer avancerade japanska kurser.

Diagram över kursutbudet

Schema över kurser.

Fristående kurser i japanska och relaterade ämnen

I diagrammet visas kurser på samma språknivå bredvid varandra och du kan se den rekommenderade nivån i japanska till vänster.

Först kommer kurser som fokuserar på Japan och japansk kultur på svenska, sedan nybörjarkurser och därefter fortsättningskurser. I diagrammet visas kurser på samma nivå i olika färger. Du kan se vilka förkunskaper du behöver till vänster. Språkkurserna i japanska ges på engelska och kräver inte att du kan svenska.

Diagrammet finns även som pdf-fil

Nedanför diagrammet beskrivs varje kurs mer utförligt med länkar till universitetskatalogen där du kan hitta mer information om kursen inklusive kursplanen. 

På respektive kurssida finns information om hur du anmäler dig till kursen.

Fristående kurser i japanska och relaterade ämnen

Japan - kultur, tänkande och språk, 5 hp

Är du nyfiken på olika länders kultur och språk, samt hur dessa påverkar människors sätt att tänka och bete sig? Vill du få en inblick i hur människor från länder i Ostasien ser världen? Den här kursen tar avstamp i kultur- och idéhistoria för att...

Japan - efter det ekonomiska miraklet, 5 hp

Är du intresserad av Japan och vill veta mer om vad som har hänt i landet under de senaste decennierna? Kursen Japan idag - efter det ekonomiska miraklet ger dig vidare inblick i hur Japan har utvecklats politiskt och ekonomiskt efter den ekonomis...

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

I takt med ökad globalisering och att företagande sker över nationella gränser, i och genom internationella nätverk på arbetsplatser, ställs också ökade krav på kunskap och kompetens i interkulturell kommunikation och människors olika värdesystem....

Asienkunskap - inriktning Japan

Anmäl dig till kurserna

Information om hur du anmäler dig till våra fristående kurser hittar du på respektive kurssida.

Vi undervisar i japanska

Relaterat innehåll