Fakta, faktaresistens och alternativa fakta, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Vi, eller vetenskapen, vet mer idag än någonsin. Ändå verkar denna kunskap ha svårt att tränga igenom. Det finns faktaresistens, ett utbrett motstånd mot att ta till sig den kunskap som faktiskt finns, och det finns olika slags försök att tona ned, eller relativisera, påstådd kunskap. Begrepp som ”alternativa fakta” har fått fotfäste. Kursen studerar sådana tendenser, samt hur man bäst ser på de slag av utmaningar som de innebär. Kursen utgör ett slags grundkurs i vetenskapsteori, med fokus på aktuella exempel inom vetenskap och samhällsdebatt.

Läsa på distans

En unik examen