Filosofi 2, 30 hp

Filosofi 2, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Filosofi 2, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Filosofi 2, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen är en fortsättning på Filosofi 1, där flera av filosofins centrala teman tas upp. Fortsättningskursen inleds med en delkurs som behandlar metafysik, samt hur olika teoretiker har sett på filosofins roll i förhållande till vetenskap. Den andra delkursen är en fortsättning på den filosofihistoria som lästes under termin 1, med fokus på 1900-talets filosofi, där man läser en del klassiska texter från de senaste 120 årens filosofi. Den tredje delkursen behandlar centrala begrepp inom den politiska filosofin och samhällsfilosofin, som t.ex. rättvisa, jämlikhet och rättigheter. Fortsättningskursen avslutas med ett individuellt arbete, där studenten själv väljer inriktning i samarbete med en handledare.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Läs mer om ämnet filosofiVisa/dölj innehåll