Genom att läsa filosofi kan du designa din egen utbildning. Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld som hon tillhör.

Världens svåraste tipspromenad. Linköpings universitet 2018

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Du kan ta examen i både praktisk och teoretisk filosofi och det finns flera olika examina:

  • Filosofie kandidatexamen, 180hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp
  • Filosofie masterexamen, 120 hp
 

Kurser inom huvudområdet filosofi

Filosofi 1, 30 hp

Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställnin...

Filosofi 2, 30 hp

Kursen är en fortsättning på Filosofi 1, där flera av filosofins centrala teman tas upp. Fortsättningskursen inleds med en delkurs som behandlar metafysik, samt hur olika teoretiker har sett på filosofins roll i förhållande till vetenskap. Den and...

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern moralfilosofi och avslutas med ett uppsatsarbete om 15 hp.

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod och avslutas med ett uppsatsarbete på 15hp.

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen.  De avancerade kurserna i filosofi är en förberedelse för forsk...

Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen.  Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofiska prob...

Tre utbildningsnivåer

Läs mer om ämnet filosofi

Kontakt

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i filosofi? Kontakta studievägledaren för ämnet!

Se hela kursutbudet vid LiU