Handen på en person framför agroekologisk odling.
Agroekologisk produktion som ett alternativt matsystem. Nahuel Alfonso, Lulu Magdalena.
I den här kursen får du lära dig mer om innebörden av begreppet foodscape, och vilka möjligheter och utmaningar som samhällsplanering mot mer hållbara matsystem kan stöta på. Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med planering och livsmedelssystem som professionell inom privat eller offentlig sektor, och för dig som vill ha en sådan roll i framtiden.

Matlandskap i strategisk samhällsplanering, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Är du intresserad av att lära dig planera för mer hållbara matsystem? Då är den fristående masterskursen Foodscapes 7,5 hp, en kurs för dig.

Samhällsplanering och design av mer hållbara matsystem  

Under kursen får du lära dig mer om innebörden av begreppet foodscape, och vilka möjligheter och utmaningar som samhällsplanering som strävar mot mer hållbara matsystem kan stöta på. Vi introducerar olika sätt att designa matsystem och vilken roll samhällsplanering kan spela i omställningen mot mer hållbara system. Under kursen introduceras teorier för att studera matvanor och olika aktörers drivkrafter med syfte att förstå hur folkhälsa, livsstil och matsystem hänger samman och påverkar varandra lokalt och regionalt.   

Varierande studieformer och besök hos lokala mataktörer 

Kursen är upplagd utifrån en modell som kallas Forskning genom design, och varvar föreläsningar om matsystem, deras rumsliga uttryck och framväxande alternativ, med seminarier och studiebesök hos lokala mataktörer. Studenterna arbetar med alternativa rumsliga matsystem i en specifik stad eller region, och presenterar arbetet i såväl muntlig som visuell form. Studenterna skriver avslutningsvis ett eget mindre arbete där de tillämpar kunskaperna från kursen.  

En unik examen