Magisterkurs i engelska, 60 hp

Magisterkurs i engelska

VT 2020, Helfart, Linköping

Magisterkurs i engelska

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Magisterkurs i engelska

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Två fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i teori och metod samt akademiskt skrivande på avancerad nivå. Fyra fördjupningskurser ingår i ämnet engelskas uppsättning av delkurser inom engelsk språk- och litteraturvetenskap.

En unik examen
Visa/dölj innehåll