:

Magisterkurs i engelska, 60 hp

Magisterkurs i engelska

VT 2022, Helfart, Linköping

Magisterkurs i engelska

HT 2022, Helfart, Linköping

Magisterkurs i engelska

VT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Magisterkurs i engelska

HT 2023, Helfart, Linköping

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Två fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i teori och metod samt akademiskt skrivande på avancerad nivå. Fyra fördjupningskurser ingår i ämnet engelskas uppsättning av delkurser inom engelsk språk- och litteraturvetenskap.

En unik examen Visa/dölj innehåll